Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros Ogres tehnikums plāno īstenot:

Profesionālās tālākizglītības programmas

1. Kokizstrādājumu izgatavošana, profesionālā kvalifikācija datorizētu kokapstrādes iekārtu operators
2. Kokizstrādājumu izgatavošana, profesionālā kvalifikācija būvizstrādājumu galdnieks
3. Būvdarbi, profesionālā kvalifikācija namdaris
4. Meža darbi un tehnika, profesionālā kvalifikācija meža mašīnu operators
5. Meža darbi un tehnika, profesionālā kvalifikācija kokvedēja automobiļa vadītājs
6. Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis
7. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija klientu apkalpošanas speciālists
8. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija lietvedis

 

Profesionālās tālākizglītības programmas moduļu kopa

9. Moduļu kopa “Datorizētu kokapstrādes iekārtu programmēšana (CAD/CAM programmas: Rhinocero,Alphacam)” un “Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām”

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

10. Mežizstrāde
11. Datorizētā grāmatvedība iesācējiem
12. Iegulto sistēmu inženierijas projekta izstrāde
13. Meža apsaimniekošanas pamati
14. Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana
15. Dārza ainavu plānošana
16. Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē
17. Video izstrāde – filmēšanas un montāžas pamati
18. Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība
19. Harvestera operatora darbi
20. Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana