Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”‘ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros Ogres tehnikums plāno īstenot:

Profesionālās tālākizglītības programmas

1. Kokizstrādājumu izgatavošana, profesionālā kvalifikācija datorizētu kokapstrādes iekārtu operators
2. Kokizstrādājumu izgatavošana, profesionālā kvalifikācija būvizstrādājumu galdnieks
3. Būvdarbi, profesionālā kvalifikācija namdaris
4. Meža darbi un tehnika, profesionālā kvalifikācija meža mašīnu operators
5. Meža darbi un tehnika, profesionālā kvalifikācija kokvedēja automobiļa vadītājs
6. Mašīnzinības, profesionālā kvalifikācija smago spēkratu mehāniķis
7. Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis
8. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija klientu apkalpošanas speciālists
9. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija lietvedis

 

Profesionālās tālākizglītības programmas moduļu kopa

10. Moduļu kopa “Datorizētu kokapstrādes iekārtu programmēšana (CAD/CAM programmas: Rhinocero,Alphacam)” un “Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām”

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

11. Mežizstrāde
12. Datorizētā grāmatvedība iesācējiem
13. Iegulto sistēmu inženierijas projekta izstrāde
14. Meža apsaimniekošanas pamati
15. Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana
16. Dārza ainavu plānošana
17. Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē
18. Video izstrāde – filmēšanas un montāžas pamati
19. Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība
20. Harvestera operatora darbi
21. Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana