Izglītības programmas nosaukums: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis
Mācību ilgums: 960 stundas, 48 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: Ogres tehnikumā, piektdienās un sestdienās no plkst. 8:45-16:55
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un atālinātās vadības programmas (piemēram, ZOOM).
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Sagatavots kvalificēts speciālists, kurš patstāvīgi spēj uzstādīt, kofigurēt un modernizēt datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā, brīvi pārvaldīt lietojumprogrammas, sagatavot un uzturēt vienkāršas datu bāzes un interneta mājas lapas. Mācību programmas saturs: 1. Sabiedrības un cilvēka drošība 2. EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 3. Vienkāršu algoritmu izstrāde 4. Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei 5. Datortehnikas komplektēšana un montāža 6. Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 7. Biroja tehnikas apkope un remonts 8. Serveru izvēle un uzstādīšana 9. EIKT drošības politikas veidošana 10. Perifērijas iekārtu apkope un remonts 11. Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana 12. Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana 13. EIKT produktu izstrāde 14. Datorsistēmu tehniķa prakse
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar vēlams diviem monitoriem, datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) vai ekvivalentām bezmaksas lietojumprogrammām un PDF failu lasītāju. Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Aļona Lukašenoka; Viktors Ceiruls; Artūrs Bičols; Roberts Berovskis
Iegūstamais izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība, trešais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI
Kopējā mācību maksa: EUR 1561.60
Līdzfinansējums 5%: EUR 78.08
Kontaktpersona: Monta Bergmane, e-pasts: monta.bergmane@ovt.lv