Izglītības programmas nosaukums Kokizstrādājumu izgatavošana, profesionālā kvalifikācija būvizstrādājumu galdnieks
Mācību ilgums: 960 stundas, 48 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: Ogres tehnikumā, piektdienās un sestdienās no plkst. 8:45-16:55
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmās (piemēram, ZOOM).
Mācību programmas mērķis un saturs: Sagatavots kokapstrādes speciālists, kas prot patstāvīgi plānot un organizēt darbu, izgatavot, montēt un uzstādīt objektā dažāda veida un konstrukciju koka būvizstrādājumus, sadarbojoties ar klientu, veikt koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus. Mācību programmas saturs: 1. Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis) 2. Iniciatīva un uzņēmējdarbība 3. Sociālās un pilsoniskās prasmes (2. līmenis) 4. Valodas, kultūras uzpratne un izpausmes (2. līmenis) 5. Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi 6. Individuālu koka izstrādājumu izgatavošana 7. Nemehanizēta koksnes līmēšana 8. Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare 9. Koksnes mehāniskā apstrāde 10. Koksnes mehāniskās apstrādes organizācija 11. Mehanizēta koksnes līmēšana 12. Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām 13. Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana 14. Koka izstrādājumu mehanizēta apdare 15. Būvizstrādājumu izgatavošanas procesa plānošana 16. Būvizstrādājumu izgatavošana 17. Būvizstrādājumu galdnieka prakse 18. Kokapstrādes griezējinstrumentu apkope 19. Materiālu un pakalpojumu sagāde kokapstrādes uzņēmumā 20. Konstruēšana ar speciālām datorprogrammām
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Individuālie darba aizsardzības līdzekļi (apavi, apģērbs). Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītājs. Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Rihards Tontegode, Mārtiņš Slaguns, Ligita Rūtenberga, Linda Pastare
Iegūstamais izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība, trešais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI
Kopējā mācību maksa: EUR 1744.60
Līdzfinansējums 5%: EUR 87.23
Kontaktpersona: Alīna Liepiņa, e-pasts: alina.liepina@ovt.lv