Izglītības programmas nosaukums: Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija klientu apkalpošanas speciālists
Mācību ilgums: 960 stundas, 48 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: Ogres tehnikumā, piektdienās un sestdienās no plkst. 8:45-16:55
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Bez nosacījumiem priekšzināšanu līmenim
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Sagatavots klientu apkalpošanas specialists, kas spēj informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas struktūru, produktiem, sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķajā sarakstē, elektroniski, pa telefonu, iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un sniegt to klientiem, plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi un komandā, veikt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, noformēt finanšu pirmdokumentus, veikt mārketinga pasākumus, izstrādāt nepieciešamos dokumentus un sistēmas, nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti. Mācību programmas saturs: 1. Organizācijas darbības pamatprocesi 2. Biroja darba organizēšana (1. limenis) 3. Dokumentēšana 4. Produktu uzskaites un finanšu dokumentēšana 5. Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) 6. Biroja darba organizēšana (2. līmenis) 7. Klientu apkalpošana 8. Profesionālā saziņa svešvalodās 9. Lietišķo tikšanos organizēšana 10. Korporatīvā komunikācija 11. Klientu vajadzību izpēte 12. Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi 13. Grāmatvedības kārtošana 14. Personu datu aizsardzība 15. Sociālās un pilsoniskās prasmes 16. Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 17. Iniciatīva un uzņēmējdarbība 18. Klientu apkalpošanas speciālista prakse
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Vēlams E-paraksts. Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Aivars Laganovskis, Aļona Lukašenoka, Inga Lišmane, Beāte Grauduma, Linda Pastare, Ligita Āzena
Iegūstamais izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība, trešais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI
Kopējā mācību maksa: EUR 1220.00
Līdzfinansējums 5%: EUR 61.00
Kontaktpersona: Monta Bergmane, e-pasts: monta.bergmane@ovt.lv