Izglītības programmas nosaukums Meža apsaimniekošanas pamati
Mācību ilgums: 184 stundas, 14 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: Darba dienas vakars no plkst. 18:00 – 20:50 un sestdiena no plkst. 8:45 – 16:55 (14 ned.)
Prasības iepriekšējai izglītībai: Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmas (piemēram, ZOOM).
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Pilnveidot izglītojamo spējas apsaimniekot meža īpašumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. Mācību programmas saturs: 1. Mežsaimniecības pamati 2. Meža atjaunošana un kopšana 3.Meža darbu plānošana 4. Mežu uzraugošā institūcija un procesuālās darbības mežā 5. Noslēguma pārbaudījums.
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Anda Vilciņa, Solvita Krodziniece, Ingrīda Barisa
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Kopējā mācību maksa: EUR 532.00
Līdzfinansējums 10%: EUR 53.20
Kontaktpersona: Ineta Grīna, e-pasts: ineta.grina@ovt.lv