Izglītības programmas nosaukums: Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija lietvedis
Mācību ilgums: 640 stundas, 32 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: Ogres tehnikumā, piektdienās un sestdienās no plkst. 8:45-16:55
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmas (piemēram, ZOOM).
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Sagatavots specialists, kas spēj nodrošināt dokumentu apriti uzņēmumā, spēj sagatavot, noformēt, reģistrēt, sadalīt un nosūtīt dokumentus, spēj veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru, spēj sagatavot dokumentu atvasinājumus, pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku, pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ievaros. Mācību programmas saturs: 1. Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis) 2. Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) 3. Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis) 4. Organizācijas darbības pamatprocesi 5. Biroja darba organizēšana (1.līmenis) 6. Dokumentēšana 7. Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) 8. Biroja darba organizēšana (2.līmenis) 9. Dokumentu un arhīva pārvaldība 10. Dokumentu un informācijas aprite (2.līmenis) 11. Korporatīvā komunikācija 12. Personāla dokumentu izstrāde un aprite 13. Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi 14. Grāmatvedības kārtošana 15. Personu datu aizsardzība 16. Lietveža prakse
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Vēlams E-paraksts. Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Aivars Laganovskis, Aļona Lukašenoka, Inga Lišmane, Beāte Grauduma
Iegūstamais izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība, otrais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 3LKI
Kopējā mācību maksa: EUR 800.00
Līdzfinansējums 5%: EUR 40.00
Kontaktpersona: Monta Bergmane, e-pasts: monta.bergmane@ovt.lv