Kontakti

Ilze Brante
Ilze Brante
Direktore
Baiba Liepiņa
Baiba Liepiņa
Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā. Atbildīga par Pieaugušo izglītības centru un Karjeras izglītības centru.
Linda Puķīte
Linda Puķīte
Direktores vietniece izglītības un metodiskajā jomā
Sigita Jasinska
Sigita Jasinska
Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā p.i.
Kristīne Buče
Kristīne Buče
Galvenā grāmatvede
Andris Tilaks
Andris Tilaks
Spēkratu mehāniķu apakšprogrammas vadītājs
Pēteris Bitāns
Pēteris Bitāns
Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītājs
Velga Kaļeiņikova
Velga Kaļeiņikova
Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja
Ineta Rumpētere
Ineta Rumpētere
Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja
Sigita Jasinska
Sigita Jasinska
Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja
Dmitrijs Usins
Dmitrijs Usins
Dienesta viesnīcu nodaļas vadītājs
Aina Murāne
Aina Murāne
Administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītāja
Inga Gaidele
Inga Gaidele
1MO-1; 1MO-2; 4MO-1; 4MO-2; 2DT-1; 2DT-2; 3DT-1 grupu audzinātāja
Velta Ševele
Velta Ševele
1ET; 2ET; 3ET; 1DT-1; 1DT-2; 3DT-2; 4DT-1; 4DT-2 grupu audzinātāja
Gunita Bogdanova
Gunita Bogdanova
1EP, 3EP-1; 3EP-2; 4EP; 1VP; 3VP; 4VP; 4RD; 4ID grupu audzinātāja
Gunta Polukejeva
Gunta Polukejeva
1MT; 2MT; 3MT-1; 3MT-2; 4MT-1; 4MT-2; 3MG; 4MG; 3ND; 4ND grupu audzinātāja
Tatjana Skābarde
Tatjana Skābarde
1GR; 2GR; 3GR; 4GR; 1KL; 2KL; 3KL; 4ET; 1DTr/1MOr grupu audzinātāja
Violeta Ozola
Violeta Ozola
1AV; 1GD; 1VD; 2VD; 3VD; 4VD; 1VO; 2VO; 3VO; 4VO-1; 4VO-2 grupu audzinātāja
Liāna Šidlovska
Liāna Šidlovska
1ID; 2ID; 3ID; 2AV; 3MD-1; 3MD-2; 4MD-1; 4MD-2; 2GD; 3RD grupu audzinātāja
Ivars Rancāns
Ivars Rancāns
1SM; 2SM; 3SM; 4SM; 2MOv; 3MO-1; 3MO-2 grupu audzinātājs
Iveta Rutka
Iveta Rutka
1MG; 1ND; 2MG; 2ND; 2MO-1; 2MO-2; 2EP; 2VP grupu audzinātāja
Judīte Daukste
Judīte Daukste
3MOr; 4MOr grupu audzinātāja