Kontakti

Ilze Brante
Ilze Brante
Direktore
Baiba Liepiņa
Baiba Liepiņa
Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā. Atbildīga par Pieaugušo izglītības centru un Karjeras izglītības centru.
Linda Puķīte
Linda Puķīte
Direktores vietniece izglītības un metodiskajā jomā
Kristīne Buče
Kristīne Buče
Galvenā grāmatvede
Armanda Auziņa
Armanda Auziņa
Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā
Maija Ermansone
Maija Ermansone
Vecākā lietvede
Sanita Šerpa
Sanita Šerpa
Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja
Dāvis Alksnis
Dāvis Alksnis
Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs
Andris Tilaks
Andris Tilaks
Spēkratu mehāniķu apakšprogrammas vadītājs
Velga Kaļeiņikova
Velga Kaļeiņikova
Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja
Ineta Rumpētere
Ineta Rumpētere
Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja
Sigita Jasinska
Sigita Jasinska
Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja
Dmitrijs Usins
Dmitrijs Usins
Dienesta viesnīcu nodaļas vadītājs
Aina Murāne
Aina Murāne
Administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītāja
Inga Gaidele
Inga Gaidele
1DT-R, 2DT-R, 3DT-1, 3DT-2, 4DT, 1MO-R, 2MO-R, 2MO-1, 2MO-2 grupu audzinātāja
Velta Ševele
Velta Ševele
1ET, 2ET, 3ET, 4ET, 1DT-1, 1DT-2, 2DT-1, 2DT-2 grupu audzinātāja
Gunita Bogdanova
Gunita Bogdanova
1EP, 2EP, 3EP, 4EP, 1VP, 2VP, 3VP, 4VP grupu audzinātāja
Gunta Polukejeva
Gunta Polukejeva
1MT, 2MT, 3MT, 4MT-1, 4MT-2, 1JU, 1ND, 4ND, 4MG grupu audzinātāja
Tatjana Skābarde
Tatjana Skābarde
1GR, 2GR, 3GR, 4GR 1KL, 2KL, 3KL, 4KL grupu audzinātāja
Violeta Ozola
Violeta Ozola
1VD, 2VD, 3VD, 4VD, 1VO, 2VO, 3VO, 4VO, 1GD, 2GD, 2AV grupu audzinātāja
Liāna Šidlovska
Liāna Šidlovska
1ID, 2ID, 3ID, 4ID, 1AV, 3AV, 4MD-1, 4MD-2 3GD, 4RD grupu audzinātāja
Ivars Rancāns
Ivars Rancāns
1MG, 1SM-1, 1SM-2, 2SM, 3SM, 4SM, 4MO grupu audzinātājs
Iveta Bebriša
Iveta Bebriša
1MO-1, 1MO-2, 3MO-1, 3MO-2 2MG, 3MG, 2ND, 3ND grupu audzinātāja
Judīte Daukste
Judīte Daukste
4MOr grupas audzinātāja