Kontakti

Ilze Brante
Ilze Brante
Direktore
Baiba Liepiņa
Baiba Liepiņa
Direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā. Atbildīga par Pieaugušo izglītības centru un Karjeras izglītības centru.
Ilze Dzirkale
Ilze Dzirkale
Direktores vietniece izglītības un praktisko mācību jomā
Linda Ozoliņa
Linda Ozoliņa
Direktores vietniece metodiskajā jomā. Atbildīga par izglītības programmu īstenošanas vietām Rankā un Vecbebros
Sigita Jasinska
Sigita Jasinska
Direktores vietniece audzināšanas un kultūrizglītības jomā p.i.
Kārlis Ranga
Kārlis Ranga
Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs
Andris Tilaks
Andris Tilaks
Spēkratu mehāniķu apakšprogrammas vadītājs
Pēteris Bitāns
Pēteris Bitāns
Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītājs
Velga Kaļeiņikova
Velga Kaļeiņikova
Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja
Ineta Rumpētere
Ineta Rumpētere
Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja
Sigita Jasinska
Sigita Jasinska
Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja
Dmitrijs Usins
Dmitrijs Usins
Dienesta viesnīcu nodaļas vadītājs
Aina Murāne
Aina Murāne
Administratīvi saimnieciskās nodaļas vadītāja