Izglītības programmas nosaukums Moduļu kopa "Datorizētu kokapstrādes iekārtu programmēšana (CAD/CAM programmas: Rhinocero, Alphacam)" un "Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām": 1. Datorizētu kokapstrādes iekārtu programmēšana (CAD/CAM programmas: Rhinocero, Alphacam) - 127 stundas 2. Detaļu izgatavošana ar datorizētām kokapstrādes iekārtām - 128 stundas
Mācību ilgums: 255 stundas, 13 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: SIA Dižozols Plus, piektdienās un sestdienās no plkst. 8:45- 16:55
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmas (piemēram, ZOOM).
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Sekmēt izglītojamā spējas pielietot specializētās programmatūras un mehāniski apstrādāt koksni un koksnes materiālus ar programmvadības kokapstrādes darbmašīnām/līnijām. Mācību programmas saturs: 1. Izvēlēties un iestatīt griezējinstrumentus atbilstoši kokapstrādes darbmašīnu/līniju specifikai. 2. Lietot specializētās programmatūras kokapstrādes programmvadības darbmašīnās. 3. Mehāniski apstrādāt sagataves programmvadības kokapstrādes darbmašīnās/līnijās, izmantojot drošus darba paņēmienus un ievērojot darba aizsardzības prasības kokapstrādē. 4. Izmantot dažādus sagatavju nostiprināšanas veidus programmvadības darbmašīnās/ līnijās. 5. Apkopt kokapstrādes darbmašīnas/ līnijas un uzturēt darbmašīnas tehniskā kārtībā. 6. Projektēt un rediģēt izstrādājumu ģeometriju CAD rasēšanas programmās. 7. Izveidot vadības programmu kokmateriālu apstrādes darbu secībai programmvadības darbmašīnā / līnijā. 8. Radīt optimālas griezējinstrumentu trajektorijas, atbilstoši programmvadības darbmašīnas/līnijas tehnoloģiskajām iespējām un darba uzdevumam. 9. Veikt apstrādes procesu simulāciju un izdarīt korekcijas CAM vadības programmās atbilstoši apstrādes procesa simulācijas rezultātiem.
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Rēķināties ar mājasdarbu izpldi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Jānis Eniņš
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par moduļa apguvi
Kopējā mācību maksa: EUR 720.00
Līdzfinansējums 5%: EUR 72.00
Kontaktpersona: Alīna Liepiņa, e-pasts: alina.liepina@ovt.lv