eTwinning

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte (daļa no KA2), kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā. Kopš 2005. gada eTwinning darbību līdzfinansē programma Erasmus+, kas ir Eiropas programma izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sportam. Šobrīd Latvijā eTwinning iesaistījušās apmēram puse izglītības iestāžu – 6043 skolotāji no 1119 izglītības iestādēm. Paralēli plašajām starptautisko un vietējo projektu iespējām svarīgs ir eTwinning pienesums skolotāju izglītošanā.

Sorry, no posts matched your criteria.