Izglītības programmas nosaukums Datorizētā grāmatvedība iesācējiem
Mācību ilgums: 170 stundas, 22 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: Divi darba dienu vakari no plkst. 18:00 – 20:50
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam ir nepieciešamas priekšzināšanas grāmatvedībā un Microsoft Office programmas Excel pārvaldīšanā. Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmas (piemēram, ZOOM).
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Izglītības procesā apgūt apgūt grāmatvedības uzskaiti datorgrāmatvedības programmā Jumis Pro un Jumis Personāls. Mācību programmas saturs: 1. Apkopot un sistematizēt informāciju grāmatvedības uzskaitē; 2. identificēt un klasificēt pēc būtības nemateriālos ieguldījumus, pamatlīdzekļus un ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, aprēķina nolietojumu; 3. uzskaitīt un grāmatot krājumu kustību grāmatvedības kontos; 4. reģistrēt skaidrās un bezskaidrās naudas attaisnojuma dokumentu plūsmu pēc būtības; 5. izmantojot profesionālo grāmatvedības uzskaites programmu veidojot debitoru uzskaites analīzes un kontroles pārskatus; 6. aprēķināt darba samaksu un atbilstošos nodokļus, izmantojot profesionālo grāmatvedības datorprogrammu; 7. reģistrēt pa veidiem klasificētos ieņēmumus un izdevumus operāciju kontos, izmantojot profesionālo grāmatvedības datorprogrammu; 8. sagatavot nodokļu pārskatus pa nodokļu veidiem.
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar vēlams diviem monitoriem, datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Iepazīties ar tehniskajām prasībām datorgrāmatvedības programmas Jumis Pro un Jumis Personāls lejupielādēi un lietošanai (Tehniskās prasības | Jumis (mansjumis.lv)) un nodrošināt datoru atbilstoši tehniskajām prasībām. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Linda Pastare
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Kopējā mācību maksa: EUR 400.00
Līdzfinansējums 10%: EUR 40.00
Kontaktpersona: Monta Bergmane, e-pasts: monta.bergmane@ovt.lv