Izglītības programmas nosaukums: Meža darbi un tehnika, profesionālā kvalifikācija kokvedēja automobiļa vadītājs
Mācību ilgums: 640 stundas, 32 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: Ogres tehnikumā, piektdienās un sestdienās no plkst. 8:45-16:55
Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam ir nepieciešama B, C, CE kategorijas autovadītāja apliecība. Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un atālinātās vadības programmās (piemēram, ZOOM).
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Sagatavots kokvedēja automobiļa vadītājs, kas spēj strādāt ar kokvedēja automobili, kas aprīkots ar manipulatoru un piekabi, spēj kraut koksnes produktus ar manipulatoru un transportēt tos no krautuvēm mežā līdz piegādes vietām, spēj veikt kokvedēja automobiļa tehniskā stāvokļa novērtējumu un vienkāršus remontus, spēj noteikt piemērotāko transportēšanas maršrutu, izmantojot digitālās kartes, pārzina un novērtē darba drošības riskus darbavietā, spēj saņemt darba uzdevumus un nosūtīt atskaites par paveikto darbu, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Mācību programmas saturs: 1. Meža infrastruktūras pamati 2. 95. Kods komercpārvadājumiem 3. Kokvedēja automobiļa vadīšana 4. Kokvedēja automobiļa uzvūve 5. Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) 6. Metināšanas pamati 7. Medību saimniecība 8. Enerģētisko šķeldu sagatavošana 9. Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) 10. Iniciatīva un uzņēmējdarbība 11. Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.līmenis) 12. Kokvedēja automobiļa vadītāja prakse.
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar vēlams diviem monitoriem, datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Individuālie darba aizsardzības līdzekļi (apavi, apģērbs). Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Roberts Gulāns, Ligita Rūtenberga, Klāvs Miezis, Solvita Krodziniece, Kārlis Ranga
Iegūstamais izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība, otrais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 3LKI
Kopējā mācību maksa: EUR 1064.00
Līdzfinansējums 5%: EUR 53.20
Kontaktpersona: Alīna Liepiņa, e-pasts: alina.liepina@ovt.lv