Maksas pakalpojumu cenrādis

Ogres tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi tiek īstenoti saskaņā ar 2021.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 131 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”.