Izglītības programmas nosaukums Mežizstrāde
Mācību ilgums: 160 stundas, 8 vai 12 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: 160 stundas, 8 vai 12 nedēļas Plānotais mācību norises laiks: 1. Piektdienās un sestdienās no plkst. 8:45 – 16:55 (8 ned.) 2. Piektdienās no plkst. 18:00 – 20:50 un sestdienās no plkst. 8:45 – 16:55 (12 ned.)
Prasības iepriekšējai izglītībai: Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmas (piemēram, ZOOM).
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Izglītības procesā attīstīt izglītojamā spēju sagatavot koksnes produktus ar ķēdes motorzāģi. Mācību programmas saturs: 1. Atpazīt mežaudzes struktūru; 2. raksturot galvenos meža apsaimniekošanas ciklā veicamos darbu veidus; 3. sagatavot ķēdes motorzāģi darbam, veikt tā apkopi un vienkāršu remontu; 4. gāzt kokus visos ciršu veidos un mērīt mežaudzes parametrus; 5. atzarot koka stumbru un sagatavot koksnes produktus.
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Individuālie darba aizsardzības līdzekļi (apavi, apģērbs). Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Anatolijs Seļivanovs, Arturs Cīrulis, Armands Lapiņš, Solvita Krodziniece, Anda Vilciņa
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Kopējā mācību maksa: EUR 532.00
Līdzfinansējums 10%: EUR 53.20
Kontaktpersona: Ineta Grīna, e-pasts: ineta.grina@ovt.lv