Ogres tehnikums meklē

KONDITORU

(uz nenoteiktu laiku)

Darbs Ogrē, juridiskā adrese: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001; e-pasts ovt@ovt.lv; tālrunis 65024254;

PIENĀKUMI:

Gatavot mīklas dažādiem konditorejas izstrādājumiem, ievērojot gatavošanas tehnoloģiju, temperatūras un laika režīmu;

Veidot mīklu izstrādājumu starpproduktus, mācēt gatavot dažādus apdares krēmus, masas un pildījumus;

Gatavot starpproduktus termiskajai apstrādei, konditorejas izstrādājumus no  dažādiem materiāliem konditorejas izstrādājumu noformēšanai un noformēt gatavos izstrādājumus pēc termiskās apstrādes.

Konditorejas izstrādājumu gatavošana saskaņā ar receptūrām u.c.

 PIEDĀVĀJAM:

Pilnas slodzes darbu;

Sumētais darba laiks, stundas likme Eur 5,55 stundā ( pirms nodokļu nomaksas)

Stabilu darba vietu un sociālās garantijas;

Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

Darba laiks – no 06:30 līdz 15:00.

PRASĪBAS:

Izglītība (konditorejas jomā );

Tehnoloģiskās dokumentācijas ievērošana;
Vēlme strādāt un apgūt jaunas iemaņas;
Godprātīga attieksme pret darbu;
Pozitīva attieksme pret darbu un kolēģiem;
Precizitāte un atbildības sajūta.

PIETEIKŠANĀS:

Dokumentus – pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), un vēlams rekomendācijas iesūtīt līdz 2023.gada 31.decembrim (ieskaitot) ar norādi “Konditora vakancei” iesniegt pa pastu, norādot adresātu – “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001 vai personīgi Ogres tehnikumā vai parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu ovt@ovt.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Kafejnīcas vadītāju pa tālr: 29571060 vai e-pastu  anita.lapsa@ovt.lv .

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ogres tehnikums,  elektroniskā pasta adrese ovt@ovt.lv

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru iestāde var nodibināt darba tiesiskās attiecības.


 

Ogres tehnikums aicina darbā JURISTU uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie darba pienākumi:

 

 • nodrošināt Ogres tehnikuma darbības atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt konsultatīvu atbalstu Ogres tehnikuma vadībai un darbiniekiem jautājumos, kas saistīti ar normatīvo aktu piemērošanu;
 • piedalīties Ogres tehnikuma publisko iepirkumu organizēšanā;
 • veikt iepirkumu komisijas locekļa pienākumus, piedalīties iepirkumu komisijas darbā, sagatavot pārskatus par veiktajiem iepirkumiem un cita veida informācijas apkopojumus;
 • piedalīties Ogres tehnikuma darbības stratēģijas plānošanā un ieviešanā;
 • organizēt un piedalīties Ogres tehnikuma iekšējo normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā;
 • veikt darījumu juridisko izvērtēšanu, izstrādāt līgumu un vienošanās projektus, sniegt atzinumus par Ogres tehnikumā iesniegtajiem līgumprojektiem;
 • sagatavot administratīvo aktu un lēmumu projektus valsts pārvaldes kompetences jautājumos;
 • veikt citus darba pienākumus atbilstoši amata aprakstam.

 

Šim amatam tiek piemērots valsts amatpersonas  statuss.

 

Piesakies, ja Tev ir :

 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • izpratne par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte darba izpildē;
 • zināšanas un pieredze, kas saistīta ar izglītības iestāžu darbu;
 • pieredze un zināšanas dokumentu pārvaldībā, administratīvajā procesā, administratīvo aktu un lēmumu projektu izstrādē;
 • prasme izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un citus dokumentus;
 • vadības prasmes, tai skaitā krīzes vadības prasmes, kā arī prasme strādāt komandā un organizēt darbu, lai sasniegtu izglītības iestādes mērķus;
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes, pārliecināšanas un pārrunu vadīšanas spējas, spēja produktīvi sadarboties ar dažāda līmeņa vadītājiem un personībām;
 • vēlama vismaz divu gadu darba pieredze jurista amatā publiskajā pārvaldē valsts vai pašvaldības iestādē.

 

 

Piedāvājam:

 • pilna laika klātienes darbu;
 • atalgojumu no 2287 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas.

 

Pieteikšanās:

Dokumentus – pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams) iesūtīt līdz 2023.gada 3.decembrim (ieskaitot) ar norādi “Jurista vakance” vai personīgi iesniegt Ogres tehnikumā, vai parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu ovt@ovt.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar direktori pa tālruni 29451510.

 

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri pēc dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā tiks aicināti uz personāla atlases otro kārtu.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13.pantu, informējam, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Personas datu apstrādes pārzinis ir Ogres tehnikums, juridiskā adrese  „Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001, kontaktinformācija:
ovt@ovt.lv, 26612354.

Papildu informāciju par Jūsu tiesībām un personas datu apstrādi jūs variet iegūt Ogres tehnikuma Privātuma politikā :  https://ovt.lv/privatuma-politika-2/