Izglītības programmas nosaukums: Meža darbi un tehnika, profesionālā kvalifikācija meža mašīnu operators
Mācību ilgums: 960 stundas, 48 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: Ogres tehnikumā, piektdienās un sestdienās no plkst. 8:45-16:55
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam ir nepieciešamas B kategorijas autovadītāja apliecība un TR3 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība. Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmās (piemēram, ZOOM).
Mācību programmas mērķis un saturs: Sagatavots meža mašīnu operatos, kas spēj organizēt un plānot ikdienas darbus cirsmā, spēj strādāt ar meža apsaimniekošanas darbu mašīnām – harvesteru un forvarderu, spēj veikt koku gāšanu, koksnes produktu sagatavošanu un pievešanu līdz krautuvei ceļmalā, spēj novērtēt meža mašīnu pārvietošanās ierobežojumus dažādā apvidus reljefā un uzlabot meža mašīnu pārgājamību atbilstoši augsnes nestspējai, spēj uzturēt meža mašīnas tehniskā kārtībā un veikt vienkāršus remontus, pārzina un ievēro darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, atpazīst riskus darba vietā, veicot darba pienākumus, izprot un ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, nekaitējot videi, spēj veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. Mācību programmas saturs: 1. Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis) 2. Iniciatīva un uzņēmējdarbība 3. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 4. Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 5. Sociālās un pilsoniskās prasmes 6. Mežsaimniecības pamati 7. Meža darbu plānošana 8. Meža atjaunošana un kopšana 9. Mežizstrāde 10. Mašinizētā mežizstrāde 11. Meža mašīnu uzbūve 12. Prakse mašinizētajā mežizstrādē 13. Metināšanas pamati 14. Medību saimniecība 15. Meža augsnes apstrāde 16. Enerģētisko šķeldu sagatavošana
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Individuālie darba aizsardzības līdzekļi (apavi, apģērbs). Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Dāvis Alksnis, Jānis Freibergs, Ojārs Priede, Ligita Rūtenberga, Roberts Gulāns, Solvita Krodziniece, Anda Vilciņa
Iegūstamais izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība, trešais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI
Kopējā mācību maksa: EUR 1622.60
Līdzfinansējums 5%: EUR 81.13
Kontaktpersona: Alīna Liepiņa, e-pasts: alina.liepina@ovt.lv