Izglītības programmas nosaukums Dārza ainavu plānošana
Mācību ilgums: 230 stundas, 17 vai 29 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: 1. Divi darba dienu vakari no plkst. 18:00 – 20:50 (29 ned.) 2. Darba dienas vakars no plkst. 18:00 – 20:50 un sestdiena no plkst. 8:45 – 16:55 (17 ned.)
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmas (piemēram, ZOOM) un Microsoft Office programmas (Word, Excel, PowerPoint).
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Izglītības procesā pilnveidot izglītojamo zināšanas un prasmes par dārzu ainavu dizainu, lai apgūtu ainavu projektēšanu, izmantojot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības. Mācību programmas saturs: 1. Mūsdienu ainavu arhitektūras teorijas jēdzieni un vispārējās likumsakarības 2. Vēsturisko dārzu un parku attīstība 3. Dārza lietotāju vajadzību un vēlmju analīze 4. Dārza kompozīcija, ietverot funkcionālos, estētiskos un ekoloģiskos faktorus 5. Dārza projektēšanā izmantojamās struktūras un elementi, to funkcionālās un tehnoloģiskās īpašības 6. Dārza veģetācijas īpašības, izdalot kokaugus, lakstaugus, zālienu un zālāju 7. Piemērotākās datorgrafikas programmatūras izmantošana dārzu dizainā un projektēšanā.
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar vēlams diviem monitoriem, datora peli, skaļruni, mikrofonu un WEB kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Dators aprīkots ar datorgrafikas programmām Photoshop un SketchUp 2017. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Vēlams Windows 10 operētājsistēma. Rēķināties ar praktisko darbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Lauris Kalniņš, Ieva Kalniņa, Indra Purs, Laura Hrišanfova, Iveta Grīviņa-Dilāne, Ilva Ozola, Una Ozola-Ozoliņa
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Kopējā mācību maksa: EUR 596.00
Līdzfinansējums 10%: EUR 59.60
Kontaktpersona: Monta Bergmane, e-pasts: monta.bergmane@ovt.lv