Izglītības programmas nosaukums Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana
Mācību ilgums: 256 stundas, 15, 19 vai 32 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: 1. Divi darba dienu vakari no plkst. 18:00 – 20:50 un sestdiena no plkst. 8:45-16:55 (15 ned.) 2. Darba dienas vakars no plkst. 18:00 – 20:50 un sestdiena no plkst. 8:45 – 16:55 (19 ned.) 3. Divi darba dienu vakari no plkst. 18:00 – 20:50 (32 ned.)
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmas (piemēram, ZOOM) un Microsoft Office programmas (Word, Excel, PowerPoint).
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Izglītības procesa ietvaros pilnveidot izglītojamo zināšanas un prasmes par ainavu dizainu, lai apgūtu ainavu projektēšanu, izmantojot ainavu funkcionālos, klimatiskos un estētiskos faktorus, kompozīciju un vizuālās uztveres īpatnības. Mācību programmas saturs: Izprot un pielieto ainavu arhitektūras un plānošanas teritorijas jēdzienus un apzīmējumus. 1. Pārzina likumdošanu un plānošanas pamatprincipus, kas saistīta ar ainavas dizainu un projektēšanu. 2. Pārzina projektēšanas un ainavu ierīkošanas uzņēmumu darbības pamatprincipus. 3. Spēj analītiski vērtēt ainavu arhitektūras jaunāko tendenču izpausmes un pielietojumu praktiskajā darbībā. 4. Spēj digitāli veidot ainavu kompozīcijas elementus un objektus. 5. Zina reljefa, ūdens un augu izmantošanas iespējas ainavā. 6. Spēj digitāli apstrādāt izejas datus projektēšanai. 7. Spēj izstrādāt dažādu ainavu telpu projektus digitālā veidā, pielietojot speciālās datorprogrammas Photoshop, SketchUp un AutoCAD.
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Dators aprīkots ar vēlams diviem monitoriem, datora peli, skaļruni, mikrofonu un web kameru, kā arī nodrošināts ar ātru (ap 50-100 Mbps) un pastāvīgu interneta pieslēgumu. Dators aprīkots ar datorgrafikas programmām AutoCAD 2020 (Optimālākais un izdevīgākais variants - programmas instalēšana pēc mācību līguma noslēgšanas, saņemot izziņu no Ogres tehnikuma studentu licences iegūšanai), Photoshop un SketchUp 2017. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Vēlams Windows 10 operētājsistēma. Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Indra Purs, Laura Hrišanfova, Linda Neško, Iveta Ozola, Lauris Kalniņš, Ieva Kalniņa
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Kopējā mācību maksa: EUR 596.00
Līdzfinansējums 10%: EUR 59.60
Kontaktpersona: Monta Bergmane, e-pasts: monta.bergmane@ovt.lv