Erasmus+

“Erasmus+” ir ES programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā. Tā vairāk nekā 4 miljoniem eiropiešu pavērs iespēju studēt, mācīties un iegūt pieredzi ārzemēs. “Erasmus+” sekmē izaugsmes, nodarbinātības, sociālās vienlīdzības un iekļautības stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī stratēģiskās sistēmas “Izglītība un apmācība 2020” mērķu sasniegšanu.