Izglītības programmas nosaukums Video izstrāde – filmēšanas un montāžas pamati
Mācību ilgums: 182 stundas, 13 vai 23 nedēļas
Plānotais mācību norises laiks: 1. Darba dienas vakars no plkst. 18:00 – 20:50 un sestdiena no plkst. 8:45 – 16:55 (13 ned.) 2. Divi darba dienu vakari no plkst. 18:00 – 20:50 (23 ned.)
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Dalībniekam jāpārzina savs dators, jāspēj organizēt, pārsūtīt savus un lejupielādēt viņam nosūtītos failus, jāpārvalda tīmekļa pārlūkprogrammas un attālinātās vadības programmas (piemēram, ZOOM).
Mācību programmas mērķis un saturs: Mācību programmas mērķis: Pilnveidot izglītojamo spējas patstāvīgi darboties ar dažāda veida video filmēšanas un montāžas paņēmieniem. Mācību programmas saturs: 1. Sagatavot un lietot filmēšanas tehniskos līdzekļus. 2. Noturēt kadra stabilitāti un lietot palīgierīces un filmēšanas procesā. 3. Iestatīt atbilstošu kadra ekspozīciju. 4. Kontrolēt krāsu temperatūras balansu un filmēšanas krāsu režīmus. 5. Iestatīt kadra fokusu un asuma dziļumu. 6. Veikt skaņas ierakstu audiovizuālam darbam. 7. Uzņemt mākslinie ciski interesantus un tehniski kvalitatīvus video kadrus. 8. Izveidot stilizētu audiovizuālu darbu. 9. Izveidot vienkāršu audiovizuāla darba scenāriju un sagatavot to filmēšanai. 10. Izvēlēties filmēšanas lokāciju vadoties pēc konkrētā darba mākslinieciskā uzstādījuma un tehniskajām prasībām. 11. Sagatavot audio un video izejmateriālu montāžai un gatavu audiovizuālo darbu demonstrēšanai. 12. Veikt audiovizuāla darba attēla pēcapstrādi. 13. Izstrādāt vienkāršus vizuālos efektus. 14. Veikt audiovizuāla darba montāžas procesu, pielietojot dažādus montāžas paņēmienus.
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums: Videokamera vai fotokamera ar video filmēšanas funkciju. Manuālais filmēšanas režīms ar iespēju manuāli kontrolēt kadra asumu, fokālo attālumu, diafragmas atvērumu, slēdža ātrumu un ISO. Dators aprīkots ar Adobe Premiere Pro programmatūru. Dators aprīkots ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint) un PDF failu lasītāju. Rēķināties ar mājasdarbu izpildi ārpus mācību laika.
Pedagogi: Toms Ezerietis, Raivo Balodis, Dāvis Dreimanis, Mārtiņš Mežulis, Dace Jokste, Laura Rožkalne-Ozola, Sintija Heine
Iegūstamais izglītības dokuments: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Kopējā mācību maksa: EUR 936.00
Līdzfinansējums 10%: EUR 93.60
Kontaktpersona: Alīna Liepiņa, e-pasts: alina.liepina@ovt.lv