Rekvizīti

Ogres tehnikums

Juridiskā adrese: „Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4436003571
Nodokļu maksātāju reģistrācijas Nr.90009621093
Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV11TREL2150670001000 (Pašu ieņēmumu konts , Ogres tehnikuma izrakstīto rēķinu apmaksai)
Konta Nr. LV92TREL215067003900B (Pamatbudžeta konts)