Publikācijas

Gandarījums par paveikto pieaugušo izglītībā

26.10.2023

Pēc 7 mēnešiem attālināti apgūstot ainavu dizainu un apstādījumu veidošanu, kā arī izstrādājot un vizualizējot sevis izvēlētas teritorijas labiekārtošanas projektu datorgrafikas programmās AutoCAD un SketchUp, 19. mācību grupas absolventi un pedagogi 5. oktobrī ieradās Ogres tehnikumā, lai atzīmētu mācību noslēgumu profesionālās pilnveides izglītības programmā “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana”!

Ogres tehnikumā pieaugušie papildina savas datorprasmes

23.10.2023

Ogres tehnikumā tika īstenota pieaugušo neformālās izglītības programma “Datorzinības (bez priekšzināšanām)”

Ogres tehnikumā izlaidums biškopjiem

18.10.2023

No 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 14. oktobrim Ogres tehnikums īstenoja profesionālās tālākizglītības programmu “Biškopība” ar iegūstamo kvalifikāciju biškopis.

Profesionālās pilnveides programmas “Meža apsaimniekošanas pamati” īstenošana Ogres tehnikumā.

10.08.2022

Ogres tehnikumā ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 ”Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansētajā profesionālās pilnveides programmā ”Meža apsaimniekošanas pamati” (184 stundas) mācības 2022. gadā uzsāka divas mācību grupas: 1MAp – 26. martā un 2MAp – 9.aprīlī.

Ogres tehnikumu projekta ietvaros absolvē piecpadsmit konditori.

17.06.2022

2021. gada 29. janvārī Ogres tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansētajā profesionālās tālākizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi”, profesionālā kvalifikācija konditors mācības  uzsāka divdesmit seši mācību dalībnieki, divās mācību grupās – 2KDp un 3KDp.

Ogres tehnikums veic aptauju par mācību kvalitātes novērtējumu

05.11.2021

2021. gada 08. septembrī Ogres tehnikums uzsāka Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas īstenošanu.

Ogres tehnikuma darbinieki papildina zināšanas angļu valodā

06.06.2023

No 2022. gada 10. oktobra līdz 2023. gada 29. maijam Ogres tehnikuma dažādu nozaru darbinieki izmantoja iespēju mācīties neformālās izglītības programmā “Angļu valoda (ar pamatzināšanām)”

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros tiek iegūtas namdara un būvizstrādājuma galdnieka kvalifikācijas

01.06.2023

2023. gada 20. maijā pēc augstiem rezultātiem profesionālās kvalifikācijas eksāmenā profesionālās tālākizglītības programmās “Būvdarbi” (namdaris) un “Kokizstrādājumu izgatavošana” (būvizstrādājumu galdnieks), 8 izglītojamie ieguva namdara kvalifikāciju un 13 izglītojamie – būvizstrādājumu galdnieka kvalifikāciju.

“Dārza ainavu plānošana” dalībnieki svin izlaidumu Ogres tehnikumā

08.12.2022

2022. gada 03. decembrī saviļņotā noskaņojumā Ogres tehnikumā ieradās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” 12DAp grupas absolventi, lai atzīmētu veiksmīgi aizstāvētos noslēguma darbus un saņemtu izglītības dokumentus – apliecības par profesionālās pilnveides izglītību.

Ogres tehnikumā izlaidums biškopjiem.

02.05.2023

No 2022. gada 30. aprīļa līdz 2023. gada 29. aprīlim Ogres tehnikums īstenoja profesionālās tālākizglītības programmu “Biškopība” ar iegūstamo kvalifikāciju biškopis.

Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei pagarināta līdz 24. aprīlim

18.04.2023

Lai pēc iespējas plašākam nodarbināto skaitam sniegtu iespēju apgūt dažāda līmeņa digitālās prasmes, pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” pēdējai, 9. kārtai, ir pagarināta līdz 24. aprīlim. Strādājošie var izvēlēties kādu no 197 izglītības programmām. Pieteikties mācībām īpaši aicināti nodarbinātie, kuri vēlas apgūt digitālās prasmes pamata līmenī.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” īstenošana Ogres tehnikumā

11.01.2023

2022. gada 16. decembrī savus noslēguma darbus – izvēlētās teritorijas labiekārtošanas projektus – aizstāvēja pēdējie Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” mācību dalībnieki.

“Dārza ainavu plānošana” dalībnieki svin izlaidumu Ogres tehnikumā

08.12.2022

2022. gada 03. decembrī saviļņotā noskaņojumā Ogres tehnikumā ieradās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” 12DAp grupas absolventi, lai atzīmētu veiksmīgi aizstāvētos noslēguma darbus un saņemtu izglītības dokumentus – apliecības par profesionālās pilnveides izglītību.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” īstenošana Ogres tehnikumā

22.09.2022

Noslēdzot profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” īstenošanu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, 2022. gada 27. augustā savus noslēguma darbus – izvēlētās teritorijas labiekārtošanas projektus – aizstāvēja šīs programmas pēdējās mācību grupas dalībnieki. 

Profesionālās pilnveides programmas “Meža apsaimniekošanas pamati” īstenošana Ogres tehnikumā.

10.08.2022

Ogres tehnikumā ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 ”Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansētajā profesionālās pilnveides programmā ”Meža apsaimniekošanas pamati” (184 stundas) mācības 2022. gadā uzsāka divas mācību grupas: 1MAp – 26. martā un 2MAp – 9.aprīlī.

Ogres tehnikumu projekta ietvaros absolvē piecpadsmit konditori.

17.06.2022

2021. gada 29. janvārī Ogres tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansētajā profesionālās tālākizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi”, profesionālā kvalifikācija konditors mācības  uzsāka divdesmit seši mācību dalībnieki, divās mācību grupās – 2KDp un 3KDp.

Noslēgusies projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. mācību kārtas īstenošana

26.05.2022

2022. gada 21. aprīlī noslēdzās Eiropas Savienības (ES) fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. mācību kārta.

Ar mācību pieredzi dalās izglītības programmas “Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē” absolventi

23.02.2022

Ar vērienīgiem noslēguma darbiem 2022. gada 05. februārī tika noslēgta profesionālās pilnveides izglītības programmas “Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē” īstenošana ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. mācību kārtā. 

Mācību dalībnieki gandarīti par iegūtajām zināšanām projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenotajās izglītības programmās

15.02.2022

Laika periodā no 12.03.2021. līdz 12.02.2022. ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  6. kārtas ietvaros apliecību par profesionālās pilnveides izglītību saņēma 22 izglītības programmas “Video izstrāde – filmēšanas un montāžas pamati” (VIp) absolventi, 97 izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” (DAp) un 32 izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” (AAp) mācību dalībnieki. 

Piesakies nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidei

27.01.2022

No 2022. gada 27. janvāra ikvienam nodarbinātajam vecumā no 25 gadiem ir iespēja pieteikt dalību Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. mācību kārtā, lai uzlabotu savas profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm!

Ogres tehnikums veic aptauju par mācību kvalitātes novērtējumu

05.11.2021

2021. gada 08. septembrī Ogres tehnikums uzsāka Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas īstenošanu.

Izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” noslēgums

20.07.2021

2021. gada 10. jūlijā noslēdzās Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas profesionālās pilnveides izglītības programmas ”Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” īstenošana. Kopumā 5. kārtas ietvaros laika posmā no 11.12.2020. līdz 10.07.2021. tika īstenotas 11 izglītības programmas ”Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” mācību grupas un apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi saņēma 150 izglītojamie.

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

11.06.2021

Šodien, 31. maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Veiksmīgi, attālināti īstenotas divas Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. mācību kārtas izglītības programmas

11.05.2021

Ogres tehnikumā Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. mācību kārtas ietvaros tiek īstenotas 13 izglītības programmas, 32 mācību grupas ar 431 mācību dalībnieku.