Publikācijas

Profesionālās pilnveides programmas “Meža apsaimniekošanas pamati” īstenošana Ogres tehnikumā.

10.08.2022

Ogres tehnikumā ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 ”Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansētajā profesionālās pilnveides programmā ”Meža apsaimniekošanas pamati” (184 stundas) mācības 2022. gadā uzsāka divas mācību grupas: 1MAp – 26. martā un 2MAp – 9.aprīlī.

Ogres tehnikumu projekta ietvaros absolvē piecpadsmit konditori.

17.06.2022

2021. gada 29. janvārī Ogres tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansētajā profesionālās tālākizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi”, profesionālā kvalifikācija konditors mācības  uzsāka divdesmit seši mācību dalībnieki, divās mācību grupās – 2KDp un 3KDp.

Ogres tehnikums veic aptauju par mācību kvalitātes novērtējumu

05.11.2021

2021. gada 08. septembrī Ogres tehnikums uzsāka Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas īstenošanu.

“Dārza ainavu plānošana” dalībnieki svin izlaidumu Ogres tehnikumā

08.12.2022

2022. gada 03. decembrī saviļņotā noskaņojumā Ogres tehnikumā ieradās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” 12DAp grupas absolventi, lai atzīmētu veiksmīgi aizstāvētos noslēguma darbus un saņemtu izglītības dokumentus – apliecības par profesionālās pilnveides izglītību.