Izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” noslēgums

2021. gada 10. jūlijā noslēdzās Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas profesionālās pilnveides izglītības programmas ”Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” īstenošana. Kopumā 5. kārtas ietvaros laika posmā no 11.12.2020. līdz 10.07.2021. tika īstenotas 11 izglītības programmas ”Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” mācību grupas un apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi saņēma 150 izglītojamie.

Nozīmīgu ieguldījumu programmas īstenošanā sniedza Latvijas Ainavu arhitektu asociācija, piesaistot asociācijas biedrus kā daļu no mācībspēkiem. 

Ar profesionālajām zināšanām un prasmēm, izmantojot platformu ZOOM, dalībniekus apmācīja programmas pedagogi – Linda Neško, Maruta Kaminska, Ģirts Barkāns, Anna Katlapa, Ilva Ozola, Indra Purs, Laura Šterna, Ilze Andersone, Lauris Kalniņš, Ieva Kalniņa, Mārtiņš Strazdiņš, Dace Laiva, Kristīne Dreija un Henrijs Sinkevičs.

Pēc izstrādātā projekta aizstāvēšanas un apliecības iegūšanas ar savām emocijām par izglītības programmu dalījās mācību grupu dalībnieki:

Inese Martinkus, 10AAp grupa: “Liels paldies par profesionāli sniegtajām pieaugušo mācībām Ogres tehnikumā. Biju patīkami pārsteigta, ka mācības, kuras sākotnēji uzskatīju par “labiem kursiem”, izvērtās par vienu no aizraujošākajiem zinību piedzīvojumiem pēdējo gadu laikā. Pilnīgi visi pedagogi bija izcili un profesionāli. Neskatoties uz tik īso mācību laiku – 5 mēnešiem, mums spēja iemācīt ļoti, ļoti daudz. Paldies Annai, Ilvai, Ievai, Ģirtam un Laurim. Uz tikšanos!”

Kristīne Žilde-Krēvica, 4AAp grupa: “Manā gadījumā programma iedeva ko vairāk par tikai zināšanām – tā deva mīlestību pret savu dārzu, pret visu, kas plaukst un zied. Novērtēt dabīgo ainavu sev apkārt un aptvert, ka ne visiem dārziem derēs Rundāles rožu ģeometrija vai ziedošu saulespuķu jūras. Rast harmoniskāko risinājumu tieši savam dārzam, kas iet kopsolī ar apkārtējo dabu un, kas ne mazāk svarīgi, arī pašiem tā baudītājiem! Tā ir veiksmīgas ainavas atslēga.”

Gundega Fokina, 4AAp grupa: “Izglītības programmas ietvaros bija lieliska iespēja apgūt zināšanas gan par apstādījumiem gan teritorijas plānošanu un ainavas nozīmi tajā, kā arī trīs dažāda veida datorgrafikas programmas, kas ļauj sagatavotās dārza skices uzlikt uz papīra dažādos formātos. Ar zināšanām dalījās izcili katras jomas speciālisti, kas nodarbināti noteiktajās sfērās un dalījās ar aktuālām zināšanām un praksi. Programma bija ļoti piesātināta un katra mācību diena tika gaidīta ar lielu nepacietību, jo bija skaidrs, ka būs atkal vērtīga informācija un padomi gan no pasniedzēju puses, gan kursa biedru puses. Visu mācību laikā tika sniegta palīdzība jebkurā jautājumā gan no mācību organizatoru puses, gan pasniedzēju puses. Iegūtas ļoti vērtīgas zināšanas, kā arī jauni paziņas, pie kuriem var vērsties pēc padoma un dalīties ar zināšanām.”  

Dita Uzulnika, 7AAp grupa: ”Varu teikt, ka ieguvu ļoti daudz jaunas informācijas par iespējam kur meklēt un atrast noderīgo par augiem, ainavām un stādu iegādi Latvijā un arī ārpus Latvijas robežām. Pasniedzēji dalījās ar savu pieredzi un praksi, kas iegūta profesijā. Ļoti patika K. Dreijas nodarbības un I. Andersones dalīšanās ar savu pieredzi, idejām, sasniegumiem. Ļoti noderīgas, protams, bija arī AutoCad, Sketchup un Photoshop nodarbībās iegūtās teorijas zināšanu lietošana praksē. Savam izvēlētajam projektam tapa AutoCad rasējums ar dobēm, kur ļoti uzskatāmi ir parādīts un redzams kāds izskatīsies mans iekārtotais dārzs pēc visu darbu veikšanas, tas ļoti palīdz un arī ģimenei palīdz saprast kāds būs gala rezultāts.”

Ieva Mikosa, 2AAp grupa: “Liels paldies Ogres tehnikumam par lieliski noorganizēto profesionālās pilnveides izglītības programmu “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana”. Lai arī mācības notika attālināti, programma bija pārdomāta un ļoti labi izplānota. Kurss sniedza plašu ieskatu ne tikai ainavu arhitektūrā un teritorijas plānošanā, bet arī praktiskos dārza darbos. Ļoti priecātos par šo mācību II daļu. Īpašs paldies pasniedzējai Marutai Kaminskai par viņas sniegtajām zināšanām un aizrautību pret dārzu, kas staroja no viņas katrā lekcijā. Paldies pasniedzējiem un Ogres tehnikumam!”

Ogres tehnikums pateicās pedagogiem par ieguldīto darbu un Latvijas Ainavu arhitektu asociācijai par sniegto atbalstu, kā arī apsveicam absolventus un vēlam neatlaidību izstrādāto projektu realizēšanā!