Piesakies nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidei

No 2022. gada 27. janvāra ikvienam nodarbinātajam vecumā no 25 gadiem ir iespēja pieteikt dalību Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. mācību kārtā, lai uzlabotu savas profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm!

Šajā mācību kārtā Ogres tehnikums sniedz iespēju apgūt 20 dažādas izglītības programmas ar mērķi pilnveidot iedzīvotāju dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju un nozarēm specifiskās digitālās kompetences. Sīkāku informāciju par Ogres tehnikuma piedāvātajām izglītības programmām skatīt ŠEIT.

Līdzmaksājums par mācībām 5 – 10% apmērā

Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums attiecīgi 90% – 95%. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties arī jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, tāpēc aicinām sekot līdzi sniegtajai informācijai par mācību procesa norisi un nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.

Pieteikšanās mācībām ilgs līdz 24. februārim tiešsaistē https://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana plānota no šī gada marta līdz maija beigām. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī viss izglītības programmu saraksts ir publicēts mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.