Ogres tehnikumā izlaidums biškopjiem

No 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 14. oktobrim Ogres tehnikums īstenoja profesionālās tālākizglītības programmu “Biškopība” ar iegūstamo kvalifikāciju biškopis.

14. oktobrī 18 izglītojamie veiksmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu un ieguva kvalifikācijas apliecību biškopībā – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (4LKI).

Vēlamies izteikt pateicību eksāmena vērtēšanas komisijai no Latvijas Biškopības biedrības Guntaram Melnim, Jurim Šteiselim, un Žannai Gutovai.

Paldies tehnikuma direktorei Ilzei Brantei, direktores vietniecei kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baibai Liepiņai, kā arī mācību dravas vadītājam Vecbebros Ērikam Mozgam un pārējiem pedagogiem par ieguldīto darbu: Santai Krauzei, Inetai Eglītei, Pārslai Indārei, Jānim Kronbergam, Lindai Pastarei, Ligitai Rūtenbergai.

Vēlam veiksmi jaunajiem biškopjiem savā profesionālajā izaugsmē!

 

Biškopības grupas vadītāja Iveta Mize