Profesionālās pilnveides programmas “Meža apsaimniekošanas pamati” īstenošana Ogres tehnikumā.

Ogres tehnikumā ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 ”Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansētajā profesionālās pilnveides programmā ”Meža apsaimniekošanas pamati” (184 stundas) mācības 2022. gadā uzsāka divas mācību grupas: 1MAp – 26. martā un 2MAp – 9.aprīlī.

Šī gada 9. jūlijā 1MAp grupa kārtoja noslēguma pārbaudījumu sevis izvēlētajā programmā, kurš sastāvēja no divām daļām: 1.daļā-ieskaite, kurā tika vērtētas mācību dalībnieku teorētiskās zināšanas par meža apsaimniekošanu, bet 2.daļā-mācību dalībnieki varēja parādīt savas iegūtās praktiskās iemaņas meža pārzināšanā.

Savukārt 2MAp grupa savas zināšanas par mežu demonstrēja 23.jūlijā noslēguma pārbaudījumā.

Visiem mācību dalībniekiem pārbaudījumos veicās ļoti labi, vērtējumi bija augsti: 7-10 balles. Kopumā šo izglītības programmu absolvēja 41 mācību dalībnieks.

Šīs programmas īstenošanā tika piesaistīti Ogres tehnikuma pedagogi, kā arī pieaicināti citi šīs jomas speciālisti.

Pēc sekmīgas mācību pabeigšanas izglītojamie(absolventi) saņēma apliecības par profesionālās pilnveides izglītību, kuras izsniedza Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

Liels paldies visiem šajā projektā iesaistītajiem!

Projektu vadītāja Ineta Grīna