macibpieaug

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa”’ Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5.kārtas  ietvaros Ogres tehnikums īsteno:

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Mācību ilgums Norises vieta, laiki Pedagogi Iegūstamais izglītības dokuments Kopējā mācību maksa Līdzfinansējums 5% EUR*
IP “Meža darbi un tehnika”, mežsaimniecības tehniķis 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Anda Vilciņa; Solvita Krodzniece; Ingrīda Barisa; Ints Lūsis; Arturs Cīrulis; Anatolijs Seļivanovs; Ojārs Priede; Kaspars Liepiņš; Jānis Freibergs; Roberts Gulāns; Aigars Strūbergs; Ligita Rūtenberga Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1622,60 81.13
IP” Biškopība”, biškopis 960 stundas, 48 nedēļas Ogre un Ranka: e-vides programma, klātienē 1reizi mēnesī. Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Anita Svoka; Jānis Bakmanis; Ineta Eglīte; Pārsla Indāre; Jānis Kronbergs; Ēriks Mozga; Taņa Ločmele; Santa Biļinska; Lūcija Šmite; Liena Muceniece; Jānis Vainovskis; Ligita Rūtenberga Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1622,60 81,13
IP “ Būvdarbi”, namdaris 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Rihards Tintegode; Juris Balodis; Uldis Spulle; Roberts Viļumsons; Gatis Sala; Kaspars Šķēle; Kaspars Liepiņš; Solvita Krodziniece; Armands Lapiņš; Klāvs Miezis Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1549,40 77,47
IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, mēbeļu galdnieks 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Bruno Freimanis; Mārtiņš Slaguns; Rihards Tontegode; Linda Neško; Kaspars Liepiņš; Rūta Dimdiņa; Klāvs Miezis; Beāte Grauduma; Linda Pastare Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1744,60 87,23
IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”, datorizētu kokapstrādes iekārtu operator 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Jānis Eniņš; Ģirts Plakans; Mārtiņš Slaguns; Rihards Tontegode; Kaspars Liepiņš; Klāvs Miezis; Inga Lišmane Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1744,60 87,23
IP “Ēdināšanas pakalpojumi”, Konditors 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Māra Strazdiņa; Gita Kalnaģeidāne; Zinaida Bāra; Svetlana Alminoviča-Miljanoviča; Kaspars Liepiņš; Linda Pastare; Inga Lišmane; Anita Grauduma Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1451,80 72,59
IP” Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, datorsistēmu tehniķis 960 stundas, 48 nedēļas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8:45-16:55 Aļona Lukašenoka; Viktors Ceiruls; Artūrs Bičols; Inga Ieraga; Aivars Laganovskis; Ēriks Kļaviņš; Linda Neško Profesionālās kvalifikācijas apliecība, ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, 4LKI 1561,60 78,08
IP” Dārzu un parku kopšana”, kokopis (arborists) 640 stundas, 32 nedēlas Ogre: Piektdienās 8:45-16:55 / Sestdienās 8.45-16.55 Armands Lapiņš; Jānis Strausmanis; Solvita Lugaze; Romans Kalenda; Guntis Bercis; Anatolijs Seļivanovs; Aleksandrs Borisogļebskis; Aigars Priede; Raitis Rožkalns; Ligita Rūtenberga Profesionālās kvalifikācijas apliecība, trešais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis. 3LKI 1064.00 53,20