Ogres tehnikumu projekta ietvaros absolvē piecpadsmit konditori.

2021. gada 29. janvārī Ogres tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansētajā profesionālās tālākizglītības programmā “Ēdināšanas pakalpojumi”, profesionālā kvalifikācija konditors mācības  uzsāka divdesmit seši mācību dalībnieki, divās mācību grupās – 2KDp un 3KDp.

Šī gada 4. un 10.jūnijā piecpadsmit mērķtiecīgie mācību  dalībnieki kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Kvalifikācijas eksāmenā dalībniekiem bija jāatbild uz teorijas daļas jautājumiem un praktiskajā daļā jāizcep viens konditorejas izstrādājums un viens  maizes izstrādājums.

Apkopojot iegūtos kvalifikācijas eksāmena rezultātus, mācību dalībnieki eksāmenu nokārtoja teicami – septiņi no astoņiem 2KDp mācību dalībniekiem ieguva vērtējumu 9 balles un viens mācību dalībnieks 10 balles, savukārt viens no septiņiem 3KDp mācību dalībniekiem ieguva 6 balles, divi dalībnieki 8 balles, trīs dalībnieki 9 balles un viens dalībnieks 10 balles.

Ogres tehnikums izsaka pateicību pedagogiem par ieguldīto darbu un apsveic visus mācību dalībniekus ar veiksmīgi noslēgto mācību procesu!

 

Projektu vadītāja

Alīna Liepiņa