Noslēgusies projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. mācību kārtas īstenošana

2022. gada 21. aprīlī noslēdzās Eiropas Savienības (ES) fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. mācību kārta.

Izmantojot platformu Zoom, 6. mācību kārtā attālināti tika īstenotas 4 profesionālās pilnveides izglītības programmas – “Video izstrāde – filmēšanas un montāžas pamati”, “Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē”, “Dārza ainavu plānošana”, “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana”. Sadarbībā ar Latvijas Ainavu arhitektu asociāciju, profesionālās pilnveides izglītības programma “Dārza ainavu plānošana” tika īstenota pirmo reizi. Programmu absolvēja 170 mācību dalībnieki.

Kopumā izglītības dokumentu – apliecību par profesionālās pilnveides izglītību – saņēma 272 izglītojamie.

Izsakām lielu pateicību 6. kārtas īstenošanā iesaistītajiem pedagogiem Indrai Purs, Laurai Hrisanfovai, Ģirtam Barkānam, Ievai Kalniņai, Laurim Kalniņam, Ivetai Ozolai, Ilvai Ozolai, Ivetai Grīviņai-Dilānei, Mārtiņam Lindem, Dacei Laivai, Unai Ozolai-Ozoliņai, Lindai Neško, Marutai Kaminskai, Kristīnei Dreijai, Tomam Ezerietim, Raivo Balodim, Dāvim Dreimanim, Laurai Rožkalnei-Ozolai, Sintijai Heinei, Dacei Jokstei, Mārtiņam Mežulim, Dacei Runčai, par pilnvērtīgu ieguldījumu mācību procesā un dalībniekiem par neatlaidību un degsmi pilnveidot
savas profesionālās iemaņas attālināti!

Vēlam nezaudēt apņēmību mērķu sasniegšanā!
Projektu vadītāja Monta Bergmane