Ogres tehnikumā izlaidums biškopjiem.

No 2022. gada 30. aprīļa līdz 2023. gada 29. aprīlim Ogres tehnikums īstenoja profesionālās tālākizglītības programmu “Biškopība” ar iegūstamo kvalifikāciju biškopis.

29. aprīlī 15 izglītojamie veiksmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu un ieguva kvalifikācijas apliecību biškopībā.  

Vēlamies izteikt pateicību eksāmena vērtēšanas komisijai no Latvijas Biškopības biedrības Jurim Šteiselim, Guntaram Melnim un Žannai Gutovai. 

Paldies tehnikuma direktorei Ilzei Brantei, direktores vietniecei kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baibai Liepiņai, kā arī mācību dravas vadītājam Vecbebros Ērikam Mozgam un pārējiem pedagogiem par ieguldīto darbu: Santai Krauzei, Inetai Eglītei, Pārslai Indārei, Jānim Kronbergam, Lindai Pasterei, Ligitai Rūtenbergai. 

Vēlam veiksmi jaunajiem biškopjiem savā profesionālajā izaugsmē!

 

Biškopības grupas vadītāja Iveta Mize