Veiksmīgi, attālināti īstenotas divas Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. mācību kārtas izglītības programmas

Ogres tehnikumā Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. mācību kārtas ietvaros tiek īstenotas 13 izglītības programmas, 32 mācību grupas ar 431 mācību dalībnieku.

2021. gada 27. februārī profesionālās pilnveides izglītības programmu “Darbs ar programmu InDesigne CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē”, kas tiek īstenota Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros absolvēja 12 mācību dalībnieki, programmas vadītāja, pedagogs Dace Runča, savukārt 2021.gada 20. martā noslēdzās Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides izglītības programmas „Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” mācību grupas Nr. 2AAp mācības, programmas pedagogi – Linda, Neško, Maruta Kaminska, Lauris Kalniņš un Ieva Kalniņa. Apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi ieguva 15 jaunie ainavu arhitekti. Abās mācību programmās jaunie speciālisti zināšamas apguva attālināti tiešsaistes platformā ZOOM.

Mācību absolventi pēc programmas apguves novērtēja Ogres tehnikumā īstenotās izglītības programmas mācību kvalitāti aizpildot aptaujas anketu. Apkopojot sniegtās atbildes dalībnieki ir ļoti apmierināti ar izvēlētās izglītības programmas apguvi Ogres tehnikumā un pedagogu darba kvalitāti un sadarbību ar izglītojamajiem. Savu atsauksmi ar sajūsmu un gandarījuma sajūtu par profesionālās pilnveides izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” apguvi Ogres tehnikumā izteica 2AAp mācību grupas dalībniece Irina Demčenko „Vēlējos pateikt lielu, lielu paldies par tik fantastisku iespēju pilnveidot zināšanas ar kolosālu izglītības programmu “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana”. Visi pasniedzēji mūsu grupai deva tik daudz nepieciešamās informācijas, viss tika pasniegts ļoti saprotami un neizsakāmi interesanti! Tik daudz informācijas, kas tika apgūta tik īsā laikā būtu grūti uztvert, ja nebūtu tik labs pasniedzēju kolektīvs, kas vienmēr bija ļoti atsaucīgs, motivējošs, saprotošs un ļoti pozitīvs! Šī bija iespēja, ko es noteikti vēlētos atkārtot! Ja būs iespēja pieteikties jauniem izaicinājumiem izglītībā kopā ar Jums, es noteikti būšu uz strīpas!!!!”

Apsveicam absolventus un novēlam nepadoties izstrādāto projektu īstenošanā!

Paldies pedagogiem!