Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros tiek iegūtas namdara un būvizstrādājuma galdnieka kvalifikācijas

2023. gada 20. maijā pēc augstiem rezultātiem profesionālās kvalifikācijas eksāmenā profesionālās tālākizglītības programmās “Būvdarbi” (namdaris) un “Kokizstrādājumu izgatavošana” (būvizstrādājumu galdnieks), 8 izglītojamie ieguva namdara kvalifikāciju un 13 izglītojamie – būvizstrādājumu galdnieka kvalifikāciju.

Izglītības programmas tika īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. mācību kārtas ietvaros laika periodā no 27.05.2022. līdz 20.05.2023.

Pēc eksāmenu nokārtošanas svinīgā pasākumā tika teikti pateicības vārdi un labi vēlējumi ne tikai no direktores Ilzes Brantes, bet arī no kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētājiem Bruno Freimaņa un Ulda Spulles, kā arī no absolventiem, izceļot to, ka Ogres tehnikumā iegūtās zināšanas un prasmes mācību dalībnieki novērtē augstu un ir pateicīgi par pedagogu un vadības ieguldīto darbu.

Esam lepni par mūsu profesionālajiem pedagogiem un sakām lielu paldies kvalifikācijas eksāmena komisijas locekļiem un visiem iesaistītajiem par sniegto ieguldījumu, kā arī pateicamies mācību dalībniekiem par veikto izvēli apgūt vēlamo profesiju Ogres tehnikumā!

Vēlam absolventiem izaugsmi un neatlaidību turpmākajās dzīves gaitās!  

 

Projektu vadītāja Monta Bergmane