Ogres tehnikumā pieaugušie papildina savas datorprasmes

No šā gada 11.septembra līdz 20.oktobrim sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros Ogres tehnikumā tika īstenota pieaugušo neformālās izglītības programma “Datorzinības (bez priekšzināšanām)” (120 st.). Šo mācību programmu absolvēja 10 mācību dalībnieki, kuri bija ļoti gandarīti par iegūtajām zināšanām un prasmēm.

Pēc noslēguma pārbaudījuma veiksmīgas nokārtošanas Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante svinīgi izsniedza apliecības par neformālās izglītības programmas apgūšanu.

Paldies pedagogiem Ingai Ieragai, Viktoram Ceirulim un Aļonai Lukašenokai par sadarbību un iegūldīto darbu pieaugušo apmācībā.

Projektu vadītāja Ineta Grīna