Mācību dalībnieki gandarīti par iegūtajām zināšanām projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenotajās izglītības programmās

Laika periodā no 03.12.2021. līdz 12.02.2022. ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  6. kārtas ietvaros apliecību par profesionālās pilnveides izglītību saņēma 22 izglītības programmas “Video izstrāde – filmēšanas un montāžas pamati” (VIp) absolventi, 97 izglītības programmas “Dārza ainavu plānošana” (DAp) un 32 izglītības programmas “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” (AAp) mācību dalībnieki. 

Apgūstot profesionālās zināšanas un prasmes, izglītības programmas “Video izstrāde-filmēšanas un montāžas pamati” dalībniekiem bija nepieciešams izstrādāt 3-5 minūšu garu audiovizuālu darbu brīvā tēmā, kādā no video žanriem: īsfilma, dokumentālā filma, mūzikas videoklips, reklāmas videoklips, pasākuma atskats, video pamācība un tml., savukārt, izglītības programmu “Dārza ainavu plānošana” un “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” mācību dalībnieki, izmantojot datorgrafikas programmas, izstrādāja radošus labiekārtojuma projektus sevis izvēlētai teritorijai. 

Ar mācību pieredzi dalās:

Juta Nagliņa, 1DAp grupa: “Ogres tehnikuma piedāvātā profesionālās pilnveides programma „Dārza ainavu plānošana” sniedz lielisku iespēju apgūt ne tikai iemaņas dārza ainavu dizainā un projektēšanā un apstādījumu veidošanā, bet arī apgūt un lietot datorgrafikas programmas Photoshop un Sketchup, kuru loma un pielietojums mūsdienu tehnoloģiju pasaulē attiecīgajā nozarē ir ļoti aktuāli. Pielietojot gūtās zināšanas tika izstrādāts reāls savrupmājas teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu projekts, izveidotas tā vizualizācijas  Photoshop un Sketchup  programmās. Lieliska profesionālās pilnveides programma ar vislabākajiem pasniedzējiem un visjaukākajiem grupas biedriem! Liels paldies visiem doto iespēju!”

Osvalds Pujats, 10DAp grupa: Ļoti patīkams un viegls apmācības process – interesanti un pilnvērtīgi pasniegts lekciju materiāls, kurš organiski mijās ar praktiskajām nodarbībām. Kaut arī apmācības notiek attālināti – viss organizēts augstākajā līmenī. Varbūt, vienīgais, kas trūka – pāris nodarbības klātienē – grupas saliedēšanai. Vislielākās pateicības – pasniedzējiem un organizatoriem. 10 punkti no 10. 

Andželika Borise, 13AAp grupa:  Vēlos pateikt mīļu un lielu paldies jūsu komandai par ieguldīto darbu, kas saistīts gan ar organizēšanu un momentānu atgriezenisko saiti jebkuros jautājumos, gan ar mācību procesu. Paldies par profesionāliem pedagogiem, kuri mīl un pārzina savu profesiju, to var sajust pēc mūsu studenta jautājumiem un skaidrām atbildēm uz tiem. Attālinātajās mācībās ir ļoti svarīgi, ka pedagogi ne tikai pilda savus pienākumus, bet arī mīl savu darbu un pasniedz tā, lai tev gribas turpināt mācīties un strādāt šajā jomā. Paldies visam kolektīvam, kas saistīts ar šo brīnišķīgo projektu!!!!

Ivo Rozenbaums, 1VIp grupa: Profesionālās pilnveides izglītības programma “Video izstrāde – filmēšanas un montāžas pamati” bija lieliski strukturēta un organizēta. Pasniedzēji bija izpalīdzīgi, vienmēr skaidri un pakāpeniski izklāstīja zināšanas un uzdeva atbilstošus praktiskos darbus. Pateicoties visam iepriekš minētajam, mācības bija interesantas, noderīgas un rezultātā arī noslēguma darbs bija izdevies uz visiem 10! Tagad tikai atliek turpināt praktizēties un pilnveidot savas zināšanas video filmēšanā un montāžā.

Māris Krasts, 1VIp grupa: Mūsdienās praktiski ikvienam liekas pašsaprotami filmēt video ar telefonu, kameru vai dronu. Pirms kursiem par pašu montāžu un pēcapstrādi nezināju praktiski neko. Kursi sniedza lielu ieskatu tajā, kas tad tālāk īsti slēpjas aiz šī amatieru telefonvideogrāfa sliekšņa. Skolotāju vienreizējais trio nodrošina vispusīgas zināšanas sākot no tā kādu profesionālu tehniku izvēlēties (Toms), video filmēšanas un montāžas pamatus (Raivo) kā arī visbeidzot kadra kompozīciju un dramaturģiju scenārija un kadrēšanas plāna (Dāvis) izveidi gala darbam. Pasniedzējiem ir ļoti plaša pieeja visiem šiem aspektiem kas vienreizēji labi pārklājas, tādējādi interesanti ir gan pieredzējušam video veidotājam, gan arī tādam amatierim iesācējam kā man. 

Kaspars Špēlis, 2VIp grupa: Profesionāli veidota programma cilvēkiem, kuri vēlas apgūt video uzņemšanas pamatus un attīstīt radošās prasmes. Mācību procesā izšķiroša loma būs personīgajai atdevai un mērķiem kā arī iepriekšējai pieredzei radošās izpausmēs. Jārēķinās ar budžetu aprīkojuma iegādei, lai pilnvērtīgāk apgūtu filmēšanas un montāžas nianses.

Ogres tehnikums izsaka pateicību mācību dalībniekiem par izvēli apgūt sev vēlamo izglītības programmu Ogres tehnikumā un izturību visa mācību procesa laikā!

Kā arī esam gandarīti un sakām paldies absolvējušo grupu pedagogiem Indrai Purs, Laurai Hrisanfovai, Ilze Andersonei, Ģirtam Barkānam, Ievai Kalniņai, Laurim Kalniņam, Ivetai Ozolai, Ilvai Ozolai, Ivetai Grīviņai-Dilānei, Mārtiņam Lindem, Dacei Laivai, Unai Ozolai-Ozoliņai, Lindai Neško, Marutai Kaminskai, Kristīnei Dreijai, Tomam Ezerietim, Raivo Balodim, Dāvim Dreimanim, Laurai Rožkalnei-Ozolai, Sintijai Heinei un Dacei Jokstei par veiksmīgo sadarbību un ieguldīto darbu mācību dalībnieku profesionālās kompetences pilnveidē!

 

Projektu vadītāja Monta Bergmane