Ogres tehnikums veic aptauju par mācību kvalitātes novērtējumu

2021. gada 08. septembrī Ogres tehnikums uzsāka Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas īstenošanu. Šīs mācību kārtas ietvaros Ogres tehnikums sniedz iespēju apgūt digitālās prasmes četrās profesionālās pilnveides izglītības programmās – “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana”, “Dārza ainavu plānošana”, “Video izstrāde – filmēšanas un montāžas pamati” un “Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē”. 

Kopumā Ogres tehnikumā 6. mācību kārtā tika uzņemti 345 mācību dalībnieki.

Vispieprasītākās izglītības programmas bija “Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana” un “Dārza ainavu plānošana”. Dalību abās programmās pieteica vairāk kā 800 personas. 

Pateicoties Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas sniegtajam atbalstam, Ogres tehnikums abās programmās uzņēma 274 izglītojamos.

Ņemot vērā lielo interesi par abām profesionālās pilnveides programmām, mācību procesa laikā tika veikta aptauja par mācību kvalitāti.

Kopumā no abām programmām aptaujā piedalījās 149 izglītojamie un rezultātu kopsavilkums liecina, ka 110 mācību dalībnieki novērtē pedagogu darba kvalitāti un sadarbību ar izglītojamajiem “ļoti apmierināts” un tikpat augstu vērtējumu par mācību materiālu saturu un apjomu sniedz 79 izglītojamie. Savukārt, vērtējumu “apmierināts” par pedagogu darba kvalitāti un sadarbību ar izglītojamajiem sniedza 39 dalībnieki un par mācību materiālu saturu un apjomu 69 dalībnieki, turpretī “neapmierināts” vērtējums saņemts no viena dalībnieka. 

Lai detalizētāk izprastu dalībnieku vērtējumu, papildus šim novērtējumam lūdzām sniegt komentārus vai ieteikumus mācību kvalitātes uzlabošanai, lai izprastu iespējamās problēmas un atrastu pēc iespējas atbilstošāku risinājumu un  uzlabotu mācību kvalitāti.

Paldies visiem mācību dalībniekiem, kuri sniedza savu vērtējumu un iesaistījās profesionālās pilnveides izglītības programmu “Ainavu ahitektūra, teritorijas plānošana” un “Dārza ainavu plānošana” pilnveidošanā!

 

Projektu vadītāja Monta Bergmane