DISCO VET

 

Nosaukums: Digitaly Signed Credentials and Open Badges in VET and HE (DISCO VET) Nr. 2020-1-HU01-KA202-078793

Projekta mērķi:

  • Izstrādāt jēgpilnu profesionālās izglītības un augstākās izglītības datu struktūru un satura tipoloģiju;
  • Izstrādāt paplašināmu atvērtā koda paraugu demonstrēšanas platformu;
  • uzlabot angļu valodas prasmes.

Projekta termiņš:01.11.2020.-28.02.2023.

Projekta finansējums: EUR 40 925,00 

Projekta partneri:

VYAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS (Lietuva)

MILTOS SYMVOULEUTIKI A.E. (Grieķija)

INNOVATION TRAINING CENTER, S.H. (Spānija)

KNOWLEDGE INNOVATION CENTRE (MALTA) 

BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS – BME (Ungārija)

Projekta laika tika plānotas 5 klātienes projekta partneru sanāksmes, tomēr Covid-19 vīrusa izraisītās pandēmijas rezultātā tikšanās starp partneriem lielākoties tika organizēta tiešsaistē.

No 2022. gada 5. līdz 9. jūlijam Ogres tehnikuma pedagogi – Dace Strazdiņa, Beāte Grauduma, Ineta Rumpētere, Roberts Berovskis un Raivo Balodis piedalījās īstermiņa personāla apmācībās par atvērtajām nozīmītēm un digitāli parakstītiem sertifikātiem Budapeštā, 2022. gada 6.–8. jūlijā, projekta “Digitally Signed Credentials and Open Badges in Vocational Education and Training and Higher Education (DISCO VET) ietvaros, kuras norisinājās Budapeštas Tehnoloģiju un ekonomikas universitātē. Darba sanāksmē tika prezentēts ievads DISCO VET projektā, apmācību programma Budapeštā, tika sniegta informācija par to, kas ir digitāli apliecināti sertifikāti un atvērtās nozīmītes. Kolēģe no Lietuvas iepazīstināja klātesošos, kā šīs digitālās nozīmītes praktiski izveidot, izmantojot dizaina vietni, un ievietot tās Moodle vidē, kāda ir šī platforma un vietne, kurā tiek ievietoti šie digitālie dati.

Tālāk praktiski mācījāmies, kā šīs nozīmītes – apliecinājumus praktiski izveidot, izvēloties atbilstošus dizaina elementus. Katrai nozīmītei nepieciešams pievienot aprakstu, kurā ir iekļauti dati par izsniedzēju, noteikti vērtēšanas kritēriji, iegūto zināšanu, prasmju un pilnveides apraksts, izvēlēts lietotāju loks, kurš šos datus varēs redzēt un lietot.

Otrajā darba dienā tikām iepazīstināti ar platformu DISCOPLAYER, kurā ievietojām digitāli izveidotos sertifikātus un nozīmītes, tikām iepazīstināti ar šīs platformas iespējām, jo datus redz gan lietotāji – darba devēji, gan paši to īpašnieki. Trešajā darba dienā veidojām savu Europass CV digitālajā vietnē, šim tiešsaistes CV ir iespēja pievienot šos digitāli apliecinātos datus – nozīmītes vai sertifikātus, kā arī izveidojām katrs sev aplikāciju, kurā ieejot, var apskatīt savus datus tiešsaistē gan pats šo datu īpašnieks, gan citas personas, ja datu īpašnieks tam ir devis atļauju.

Par tikšanos Ungārijā pieejams video:

Projekta mērķis ir visus datus apliecināt digitāli, izveidojot speciālu vietni, kurā informāciju var apskatīt gan datu lietotāji, gan datu izsniedzēji, gan paši datu īpašnieki. Respektīvi, nelietot papīra formātu.

Ogres tehnikumam būtu ieguvums, ja arī Ogres tehnikumā datus par iegūto izglītību, profesionālo pilnveidi un apgūtajām prasmēm varētu apliecināt digitāli, jo tas ļoti ekonomētu resursus un laiku.

 

Pirmā klātienes projekta partneru tikšanās notika no 2022. gada 23. oktobrim līdz 24. oktobrim Ogres tehnikumā, Latvijā. Tajā tika pārrunāta DISCO player platforma, tās funkcijas, tai nepieciešami uzlabojumi kā arī ieviešanas iespējas katrā partneru organizācijā. Tika nostādīti nākamā perioda mērķi, noteikt laika grafiks pilnvērtīgai projekta mērķu sasniegšanai. 

 

Par projektu:

Ieskaties, kādas zināšanas iegūtas projekta īstenošanas laikā izstrādātajā dokumentā: 

Lessons learnt #1_LV
“Risinājumu izstrāde digitāli parakstītiem akreditācijas dokumentiem un atvērtajām nozīmītēm PIA un augstākajā izglītībā”

Projekta mājaslapa: https://www.discovet.eu/