New Employees Skills for growing e-Comerce in isolated and rural areas (E-COMMERCE)

Nosaukums: “New Employees Skills for growing e-Comerce in isolated and  rural areas” (E-COMMERCE

Nr.  2021-1-SE01-KA220-VET-000025510

Projekta apraksts:  Lai pārvarētu COVID19 krīzes sekas un saglabātu kā arī palielinātu sava uzņēmuma segmentu pasaules ekonomikā, uzņēmumiem ir jāveicina procesi jaunu uzņēmējdarbības modeļu pielietošanā vai jāuzsāk pāreja uz e-komercijas nozari, kā arī jāpielāgojas darbam digitālā vidē. Galvenais e-komercijas uzdevums ir MVU digitilizācija un to pilnīga līdzdalība digitālajā ekonomikā. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot e-komercijas vadītāju prasmes krīzes laikā un atbalstīt MVU no izolētiem/lauku apvidiem, parējā uz ilgtspējību, digitalizāciju un ekonomisko izaugsmi. Projekts veicinās jaunu prasmju attīstību e-komercijas jomā, veicinot visaptverošu profesionālās izglītības sistēmas attīstību, kas atbilst vispārējām pasaules ekonomikas prasībām. Projekts tiek īstenots, lai palielinātu profesionālās izglītības izaugsmi, nodrošinot augstas profesionālās izglītības absolventu nodarbinātības prasmes atbilstoši nozaru vajadzībām. Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu sadarbību starp profesionālās izglītības sniedzējiem un e-komercijas uzņēmumiem – apmācību plānošanā un nodrošināšanā. 

Projekta galvenās prioritātes ir:

 1. prasmju un kompetenču apguves veicināšana,
 2. e-komercijas veicināšana,
 3. ilgtspējīgas investīcijas, sasniegums un efektivitāte.

Projekta uzdevumi:

 1. Sagatavot pārskatu par darbinieku profesiju profilu e-komercijas nozarē un analīzi, par profesionālajām prasmēm, kuras nepieciešamas, lai iekļautos darba tirgū, esošajā pasaules ekonomiskajā situācijā, identificējot pašreizējās nepilnības. Identificēt trīs vissvārīgākās prasmes, tai, skaitā, digitālās prasmes, lai noteiktu kādas ir darba tirgus prasības attiecībā uz e-komercijas prasmēm, kā arī, kuras profesionālās prasmes nepieciešams uzlabot. Šis pārskats ļaus ne tikai noteikt pašreizējās vajadzības un prasības pēc kompetencēm un zināšanām e-komercijas jomā, bet arī paredzēt nākotnes vajadzības pēc nepieciešamajām zināšanām.
 2. Izstrādāt inovatīvu mācību programmas moduli.
 3. Izstrādāt daudzvalodu e-mācību platformu, kura tiks izmantota apmācību nodrošināšanai (digitālās nodarbības, video, audio faili, teksta dokumenti).
 4. Tiks izveidots Eiropas profesionālās izglītības izcilības e-komercijas tīkls, kas apvienos projekta mērķu grupas, lai veicinātu to turpmākās attīstības un prasmju pilnveides procesu. Tīkla galvenie uzdevumi būs palīdzēt uzņēmumiem ieviest jaunu biznesa modeli, pāriet uz e-komerciju, savā starpā dalīties zināšanās un praksē.

Projekta īstenošanas periods: no 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 1.novembrim.

Projekta partneri: 

 • Hälsinglands utbildningsförbund (Zviedrija)
 • Institut za podgatovka na slujiteliv mejdunarodni organizacii zdruzhenie ( Bulgārija)
 • Mitra Consult ltd. (Bulgārija)
 • Inthecity Project Development (Nīderlande)
 • Camera de comert si sindustrie bistrita nasaud (Rumānija)
 • Ogres tehnikums (Latvija)

Kopējais projekta finansējums: 186 592.00 EUR

Ogres tehnikuma summa: 17 353.00 EUR