Learn for life – dare for more

Nosaukums  “Learn for life – dare for more” Nr. 2020-1-BG01-KA229-079217_4

Projekta apraksts Learn for life – dare for more” ir stratēģiskās partnerības projekts par labās prakses un pieredzes apmaiņu starp skolām. Tas ir turpinājums projektam “Choose your future”, kurš tika īstenots laika periodā 2014.-2016. gadam. Projekts aptver tādas tēmas kā uzņēmējdarbība, IKT – jaunās tehnoloģijas un matemātikas nozari.

Projekta īstenošanas periods 01.09.2020. – 31.08.2023.

Projekta mērķi:

 1. piedāvāt audzēkņiem praktisku pieredzi uzņēmuma izveidošanā un vadīšanā;
 2. attīstīt uzņēmējdarbības prasmes;
 3. attīstīt caurviju prasmes;
 4. attīstīt digitālās prasmes;
 5. uzlabot angļu valodas prasmes;
 6. attīstīt matemātikas pamatprasmes;
 7. novērst skolas priekšlaicīgu pamešanu;
 8. Attīstīt soft skills.

Piešķirtais finansējums: EUR 29 720,00

Projekta partneri:    

Secondary School Angel Karaliychev (Bulgaria)

Tamsalu Gymnasium (Estonia)

NAMIK KEMAL ANADOLU LISESI (Turkey)

Liceul Teoretic Mircea Eliade – Scoala gimnaziala Nr 2 (Romania)

 

 

 1. Bulgārija (Strazhitsu)

Pirmā projekta mācību aktivitāte “Līderība un komandas darbs” notika no 2022. gada 29. maija līdz 4. jūnijam Bulgārijā, Strazhitsu. Šajā mobilitātē Ogres tehnikumu pārstāvēja 6 audzēkņi: Roberts Vegners, Roberts Nīmanis, Tomass Juškāns, Dominiks Mūrnieks, Lelde Nebare un Kate Katrīna Eiduka, kurus pavadīja un mobilitātes laika uzraudzīja profesionālo priekšmetu pedagogs Mārtiņš Slaguns un grupu audzinātāja Liāna Šidlovska.

Mācību aktivitātes laikā tika apskatītas tādas tēmas kā:

 • Mūsdienīgs līderisms;
 • Līderu īpašības;
 • Līderisma veidi;
 • Veiksmīgs organizācijas modelis;
 • Komunikācijas modeļi;
 • Sociālā uzņēmējdarbība.

 2. Igaunija (Tamsalu)

Otrā projekta mācību aktivitāte “Kā izveidot un vadīt skolēnu uzņēmumu” notika no 2022. gada 18. septembra līdz 24. septembrim Igaunijā, Tamsalu. Šajā mobilitātē Ogres tehnikumu pārstāvēja 6 audzēkņi: Pauls Eglītis, Tomass Juškāns, Dominiks Mūrnieks, Roberts Nīmanis, Roberts Vegners un Ronalds Aleksāns, kurus pavadīja un mobilitātes laika uzraudzīja profesionālo priekšmetu pedagogi Mārtiņš Slaguns un Ilmārs Ansons.

Mobilitātes laikā dalībnieki iepazinās un ieguva zināšanas par tādām tēmām kā:

 • Produkta dizains, cenas, tirgus izpēte, labas reklāmas izstrāde – attēli, krāsas, vēstījuma nodošana, vienkāršība utt., produkta pārdošana;
 • Ievads skolēnu uzņēmuma izveidē (soļi, lomas uzņēmumā);
 • Biznesa plāna sastādīšana (produkta izveides jautājuma izpēte).

Šo piecu dienu laikā dalībnieki ieguva ne tikai praktiskās zināšanas, bet arī viņiem bija iespēja satikt Igaunijas uzņēmējus, kas dalījās pieredzē par savu uzņēmumu. Visas uzkrātās zināšanas tika izmantotas veiksmīga skolēnu mācību uzņēmuma izveidē.

3. Rumānija (Lupeni)

Trešā projekta mācību aktivitāte “Tiešsaistes veikala izveide un vadīšana”, notika no 2023. gada 5. marta līdz 11. martam Rumānijā, Lupeni. Šajā mobilitātē Ogres tehnikumu pārstāvēja 6 audzēkņi: Ronalds Aleksāns, Tomass Juškāns, Dominiks Mūrnieks, Roberts Nīmanis, Roberts Vegners un Matīss Zābers, kurus pavadīja un mobilitātes laika uzraudzīja profesionālo priekšmetu pedagogi Mārtiņš Slaguns un Ilmārs Ansons.

Zināšanas, kas tika iegūtas mācību aktivitātes laikā, uzlaboja projekta dalībnieku digitālās, angļu valodas un komunikācijas prasmes. Mācību aktivitāte sastāvēja no divām daļām: teorijas un praktiskās daļas, kuras laikā projekta dalībnieki izveidoja tiešsaistes veikalu.

4. Turcija (Samsuna)

Ceturtā projekta mācību aktivitāte notika no 2023. gada 28. maija līdz 3. jūnijam Turcijā, Samsunā. Šajā mobilitātē Ogres tehnikumu pārstāvēja 6 audzēkņi: Ronalds Aleksāns, Alekss Kivrins-Kivrans, Dominiks Mūrnieks, Roberts Nīmanis, Roberts Vegners un Matīss Zābers, kurus pavadīja un mobilitātes laika uzraudzīja profesionālo priekšmetu pedagogi Mārtiņš Slaguns un Jānis Freibergs.

Pēc mobilitātes projekta dalībnieki:

 • ir apguvuši bioloģiskās lauksaimniecības un bioloģisko produktu mārketinga procesu.
 • kļuva zinošāki par dabas aizsardzības jautājumiem.
 • iemācījās izgatavot ar rokām darinātus izstrādājumus, izmantojot dažādus mākslas veidus.
 • kļuva radošāki;
 • papildināja savas teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmējdarbībā;
 • uzlaboja komunikācijas prasmes.

5. Latvija (Ogre)

Piektā projekta mācību aktivitāte notika no 2023. gada 25. jūnija līdz 1. jūlijam Ogres tehnikumā, Latvijā. Mobilitātes mērķis bija ģenerēt jaunas idejas, iegūt zināšanas par JA Achievment īstenošanu Ogres tehnikumā, kā arī izveidot jaunu produktu, lietojot ilgtspējīgus produktus.