2022. gada mobilitātes projekts

Projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000067711

Projekta apraksts: Latvijā (un arī visā Eiropā) aizvien vairāk trūkst kvalificēta darba spēka. Visvairāk darba spēka trūkumu izjūt nozares ar augstu vidējās kvalifikācijas darbavietu īpatsvaru (būvniecība, apstrādes rūpniecība, tirdzniecība, transports un uzglabāšana, mežsaimniecība u.c.). Latvijas konkurētspēju globālā mērogā veicina izglītota un kvalificēta darba spēka sagatavošana un investīcijas cilvēkkapitālā, kā arī sabiedrības vēlme izglītoties un iekļauties mainīgajā darba tirgū.

Šo iemeslu dēļ šobrīd par profesionālās izglītības attīstības prioritāti ir kļuvusi darba vidē balstītu mācību (turpmāk- DVB) īstenošana, jo tā Eiropas Savienības mērogā ir atzīta par vienu no labākajiem veidiem, kādā ieinteresēt audzēkni iestāties profesionālajā izglītībā, motivēt apgūt profesionālo kvalifikāciju, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. DVB ir izglītības procesa sastāvdaļa, kas paredz vismaz 50% no mācību laika pavadīt uzņēmumā.

Projekta mērķis: piedāvāt audzēkņiem īstenot DVB starptautiskā darba vidē un pedagogiem gūt praktisku pieredzi DVB organizēšanā un dažādu sadarbības formu attīstīšanā ar uzņēmumiem un sociālajiem partneriem. Projektā piedalījās 89 audzēkņi un 17 pedagogi, kā arī 14 pavadošās personas. 15 audzēkņi no Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas devās uz Itāliju, 5 audzēkņi no Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas devās uz Austriju, 11 uz Itāliju un 7 uz Portugāli, 12 audzēkņi no Dizaina un mākslas nodaļas 10 uz Itāliju un 11 uz Portugāli. Projektā tika organizētas 17 pedagogu personāla mobilitātes uz Portugāli, Itāliju, Rumāniju, Igauniju, Lietuvu un Somiju. Audzēkņu prakses ir 28 dienu garas, bet pedagogu pieredzes apmaiņas programmas- 5 dienas. 

 

Mobilitātes projektu papildu mērķi ir:

1)nostiprināt profesionālās zināšanas un paplašināt projekta dalībnieku nodarbinātības spējas;

2)veicināt viņu personīgo izaugsmi;

3)uzlabot svešvalodu prasmes;

4)veicināt starpkultūru izpratni;

5)palielināt motivāciju turpmākai dalībai projektos;

6)nostiprināt motivāciju pedagoģiskajam darbam un palielināt ikdienas darba gandarījumu.

Audzēkņi, pedagogi un pedagoģiskie darbinieki, piedaloties starptautiskā projektā, nodibinot jaunus kontaktus un nostiprinot esošos, uzlabojot svešvalodu un profesionālās prasmes, veicina Ogres tehnikuma internacionalizāciju, uzlabo mācību kvalitāti, veicina inovācijas un sadarbību starp izglītības iestādi un darba devējiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Projekta termiņš: 01.06.2022. – 31.05.2024.

Projekta finansējums: EUR 238 756,00

Projekta partneri:

 • Centro Studi “Cultura Sviluppo” (IT)
 • Pullnig Promotion (AT)
 • Associazione Culturale il Moderno (IT)
 • Colegiul Silvic Bucovina (RO)
 • Studio di architettura Elisabetta Norfini (IT)
 • KPET S.r.l. (IT)
 • La Nicchia sulla Sala Ristorante Pizzeria (IT)
 • Boccon Di Vino Osteria – Pizzeria (IT)
 • Ristorante Corradossi (IT)
 • Greentek (PT)
 • Studio di architettura Elisabetta Norfini (IT)
 • Bue Print (PT)
 • Ponsse PLC (FI)
 • Auto Krainer GmbH (AT)
 • Hotel GUT Trattlerhof & Chalets (AT)
 • Reifen Wadel GesmbH & Co KG (AT)
 • BeTheOne! – Estúdios (PT)
 • Hotel Weidenhof (AT)
 • Pointfull (PT)
 • Xpc (PT)
 • Continente (PT)
 • B Publicidade (PT)
 • Luigi Borrello Architetto (IT)
 • CLISCI Centro di lingua spagnola (IT)
 • BAUHAUS Depot GmbH (AT)
 • Finepaper (PT)
 • Hotel-Restaurant Prechtlhof (AT)
 • Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras (LT)
 • Boutique Hotel Enia (IT)
 • Agri Vivai srl (IT)
 • BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (AT)
 • RHP Consulting (PT)
 • Academia Juvenil de CR (PT)
 • Fody Società benefit sb srl (PT)
 • Le Fotocopie s.r.l. (IT)
 • Agrupamento De Escolas Barbosa Du Bocage (PT)
 • EPD – European Projects Development Unip. Lda  (PT)
 • Tartu Rakenduslik Kolledž (EST)
 • Luua Metsanduskool  (EST)
 • Tecno Meccanica (IT)
 • Agr. Piante Mati SSA di Andrea, Francesco e Paolo Mati (IT)
 • Ristorante Corradossi (IT)
 • Asel di Alessandro Atzeri (IT)
 • iDoctor® Pistoia (IT)
 • Estonian Forest Society (EST)
 1. gada 31. maijā noslēdzās mobilitātes projekts Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000067711, kura laikā tika īstenotas 121 mobilitātes:
 • 29 dalībnieki pārstāvēja Ogres tehnikumu profesionālo prasmju konkursos Rumānijā, Igaunijā un Lietuvā;
 • 17 darbinieki ieguva zināšanas un papildināja profesionālās prasmes darba ēnošanas aktivitātēs tādās valstīs kā Portugāle, Itālija, Rumānija, Igaunija, Lietuva un Somija;
 • 61 audzēkņi papildināja savas profesionālās prasmes starptautiskos uzņēmumos Itālijā, Portugālē un Austrijā;
 • 14 pavadošās personas uzraudzīja projekta dalībniekus mobilitāšu laikā.

 

Projekta īstenošanas laikā sasniegti noteiktie mērķi:

 1. Realizētas vairāk audzēkņu mācību prakses mobilitātes un pedagogu pieredzes apmaiņas kā projekta plānošanas procesā tika plānots.
 2. Uzlabotas profesionālās prasmes. Audzēkņiem: Apgūtas jaunas zināšanas un prasmes par izvēlēto profesiju.Pedagogiem un OT darbiniekiem: Iegūtas jaunas mācību metodes un profesionālās kompetences, kā arī izprasta citu valstu izglītības sistēma.
 3. Veicināta starptautiskā sadarbība: izveidota un nostiprināta saikne starp dažādām izglītības iestādēm un organizācijām visā Eiropā. Attīstītas ilgtermiņa sadarbības iespējas projektu īstenošanā un citās partnerībās.
 4. Veicināta citu kultūru izpratne un daudzveidības veicināšana. Projekta dalībniekiem ir veicināta izpratne par citām kultūrām un valodām. Attīstītas starpkultūru kompetences.
 5. Veicināta dalībnieku personīgā attīstība: uzlabotas dalībnieku angļu valodas un komunikācijas prasmes. Attīstīta pašapziņu, neatkarība un spēja pielāgoties jaunām situācijām.
 6. Izprasta darba tirgus vide un tā prasības. Veicināta nodarbinātība un karjeras izaugsme, palielinot dalībnieku konkurētspēju darba tirgū.
 7. Audzēkņi ieguva plašāku redzējumu nākotnes karjeras iespējām, ieguva motivāciju turpināt mācīties izvēlētajā profesijā un guva papildu motivāciju turpmāk piedalīties šādos projektos

Prezentācijas: