2023. gada mobilitātes projekts

Projekta. Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000127138

Projekta apraksts: Latvijā (un arī visā Eiropā) aizvien vairāk trūkst kvalificēta darba spēka. Visvairāk darba spēka trūkumu izjūt nozares ar augstu vidējās kvalifikācijas darbavietu īpatsvaru (būvniecība, apstrādes rūpniecība, tirdzniecība, transports un uzglabāšana, mežsaimniecība u.c.). Latvijas konkurētspēju globālā mērogā veicina izglītota un kvalificēta darba spēka sagatavošana un investīcijas cilvēkkapitālā, kā arī sabiedrības vēlme izglītoties un iekļauties mainīgajā darba tirgū.

Šo iemeslu dēļ šobrīd par profesionālās izglītības attīstības prioritāti ir kļuvusi darba vidē balstītu mācību (turpmāk- DVB) īstenošana, jo tā Eiropas Savienības mērogā ir atzīta par vienu no labākajiem veidiem, kādā ieinteresēt audzēkni iestāties profesionālajā izglītībā, motivēt apgūt profesionālo kvalifikāciju, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. DVB ir izglītības procesa sastāvdaļa, kas paredz vismaz 50% no mācību laika pavadīt uzņēmumā.

Projekta mērķis: piedāvāt audzēkņiem īstenot DVB starptautiskā darba vidē un pedagogiem gūt praktisku pieredzi DVB organizēšanā un dažādu sadarbības formu attīstīšanā ar uzņēmumiem un sociālajiem partneriem.

Mobilitātes projektu papildu mērķi ir:

1)nostiprināt profesionālās zināšanas un paplašināt projekta dalībnieku nodarbinātības spējas;

2)veicināt viņu personīgo izaugsmi;

3)uzlabot svešvalodu prasmes;

4)veicināt starpkultūru izpratni;

5)palielināt motivāciju turpmākai dalībai projektos;

6)nostiprināt motivāciju pedagoģiskajam darbam un palielināt ikdienas darba gandarījumu.

Audzēkņi, pedagogi un pedagoģiskie darbinieki, piedaloties starptautiskā projektā, nodibinot jaunus kontaktus un nostiprinot esošos, uzlabojot svešvalodu un profesionālās prasmes, veicina Ogres tehnikuma internacionalizāciju, uzlabo mācību kvalitāti, veicina inovācijas un sadarbību starp izglītības iestādi un darba devējiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Projekta termiņš: 01.06.2023. – 31.08.2024.

Projekta finansējums: EUR 341 380, 00

Projekta partneri:

Centro Studi “Cultura Sviluppo” (Itālija)

EPD – European Projects Development Unip. (Portugāle)

Hotel Adua & Regina di Saba (Itālija)

Mantellassi Design srl (Itālija)

Pistoia ArredInfissi (Itālija)

Danilo Tesi (Itālija)

Pistoia ArredInfissi (Itālija)

Pointfull (Portugāle)

Hotel Minerva Palace (Itālija)

Banci Eleonora -Restauro Artistico (Itālija)

Golf Hotel Corallo (Itālija)

Hotel Ambrosiano (Itālija)

La Cascina srl (Itālija)

Grand Hotel Bellavista Palace (Itālija)

Hotel Manzoni srl (Itālija)

Al 34 di Lotti Paolo (Itālija)

Bavarian School of Forestry (Vācija)

Academia Juvenil de Desporto Cultura e Recreio do Montijo (Portugāle)

SLI-Audiovisuais (Portugāle)

ImoTrust (Portugāle)

RHP Consulting (Portugāle)

Bue Print (Portugāle)

Raposa dos Jardins – Jardinagem & Paisagismo (Portugāle)

Coral print (Portugāle)

Startup Barreiro (Portugāle)

Kuressaare Ametikool (Igaunija)

BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (Austrija)

SGLZŠ Postojna (Slovēnija)

Estonian Forest Society (Igaunija)

Czech University of Life Sciences Prague (Čehija)

 

Prezentācijas: