Young Entrepreneurs Sustaining the Earth

Nosaukums“Young Entrepreneurs Sustaining the Earth” (YES: The Earth,) Nr.  2019-1-LV01-KA229-060362_1

Projekta aprakstsYES: The Earth ir projekts, kas paredzēts sadarbībai inovāciju jomā un labas prakses apmaiņai starp skolām. Projekts aptver uzņēmējdarbības mācīšanās tēmas – uzņēmējdarbības izglītība, vide un klimata pārmaiņas, IKT – jaunās tehnoloģijas – digitālās kompetences, sociālā iekļaušana un ilgtspēja.

Projekta galvenās prioritātes ir:

1. prasmju un kompetenču apguves veicināšana,

2. uzņēmējdarbības izglītības un sociālās uzņēmējdarbības veicināšana,

3. ilgtspējīgas investīcijas, sasniegums un efektivitāte.

Projekts stimulēs jauniešos radošo potenciālu, iedvesmojot viņus rīkoties ilgtspējības problēmu risināšanā un palīdzot audzēkņiem kļūt par “savas dzīves uzņēmējiem”.

Projekta īstenošanas periods: no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31.augustam.

Projekta mērķis:

–       veidot uzņēmējdarbības prasmes;

–       vairot studentu izpratni par viņu raksturu un spējām;

–       uzlabot savas IKT un STEAM prasmes, strādājot pie dažādiem projektiem;

–       paaugstināt to studentu sasniegumus, kuriem nav sasniegumu;

–       veidot inovatīvas mācību ekosistēmas, sekmējot praktiskas uzņēmējdarbības pieredzes izmantošanu izglītībā;

–     veicināt atbildīgu digitālo tehnoloģiju izmantošanu un formālās un neformālās izglītības sistēmu spēju stiprināšanu, lai nodrošinātu studentus ar uzņēmējdarbību un novatoriskām prasmēm, attieksmi un vērtībām, lai viņi varētu risināt šos jautājumus;

–       attīstīt angļu valodas prasmes visās skolās;

–       veidot 21. gadsimta prasmes un sānisko domāšanu;

–       palīdzēt studentiem ņemt viņu nākotni savās rokās, lai veidotu iekļaujošu un ilgtspējīgu.

Projekta finansējums: EUR 36 300,00

Projekta partneri:

–        I.I.S.S. “CARLO MARIA CARAFA “ MAZZARINO (Italy);

–        EKONOMSKA SKOLA POZEGA (Croatia);

–        LICEUL TEORETIC HENRI COANDA (Romania);

–        GENIKO LYKEIO VAMOU (Greece);

–        SAMSUN ANADOLU LISESI (Turkey).

1 Turcija

Pirmā projekta dalībnieku tikšanās notika no 2019.gada 3.-9.novembrim Samsunā, Turcijā. Mobilitātes tēma “Ilgtspējības eksperimenti”. Ogres tehnikumu pārstāvēja projektu vadītājas – Alīna Liepiņa un Ieva Kārkliņa un 4 audzēkņi – Monta Bergmane, Elizabete Luīze Ladiga Korobkova, Dainārs Jurčiks un Mārtiņš Juris Bisnieks. Pirms mobilitātes projektā iesaistītajiem audzēkņiem bija jāveic dažādi mājas darbi – projekta logo un postera izstrāde, kā arī jāsagatavo prezentācijas par dabas piesārņojumu un tradicionāliem piemājas dārziem. Projekta ietvaros audzēkņi iestudēja moderno deju. Vides inženieris projekta dalībniekiem prezentēja “akvaponisko” dārzu. Dabas pētnieks iepazīstināja jauniešus ar Melnās jūras ekosistēmām. Jūras piekrastē tika lasīti atkritumi. Projekta dalībniekiem bija iespēja pabūt UNESCO dabas mantojumā – Deltas putnu vērošanas stacijā.

2 Grieķija

Otrā tikšanās notika no 2020.gada 3.-7.februārim Hanijā, Grieķijā. Mobilitātes tēma “Pašapziņas prasmju attīstīšana”. Šajā mobilitātē Ogres tehnikumu pārstāvēja pedagoģe Linda Pastare, projektu vadītāja Ieva Kārkliņa un 4 audzēkņi – Marta Solovjova, Kristiāna Laura Čerņika, Agris Grīnbergs un Mārtiņš Juris Bisnieks. Visas projekta dalībvalstis bija uzrakstījušas scenāriju un iestudējušas ludziņas par dažādām profesijām (Latvijai tā bija – grafiskais dizainers). Jaunieši pildīja SWOT analīzes testu. Tika pētīta tēma “matemātika ikdienas dzīvē” – tās ietvaros audzēkņi pildīja interesantus matemātikas uzdevumus skolā un arī ārpus tās – senajā amfiteātrī, kur bija jāsaskaita sēdvietas, pielietojot matemātiskos aprēķinus. Bija iespēja pabūt Krētas lielākās pilsētas Heraklionas vēstures muzejā.