2021. gada mobilitātes projekts

2021.gada mobilitātes projekts Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET000007027

Projekta apraksts: Latvijā (un arī visā Eiropā) aizvien vairāk trūkst kvalificēta darba spēka. Visvairāk darba spēka trūkumu izjūt nozares ar augstu vidējās kvalifikācijas darbavietu īpatsvaru (būvniecība, apstrādes rūpniecība, tirdzniecība, transports un uzglabāšana, mežsaimniecība u.c.). Latvijas konkurētspēju globālā mērogā veicina izglītota un kvalificēta darba spēka sagatavošana un investīcijas cilvēkkapitālā, kā arī sabiedrības vēlme izglītoties un iekļauties mainīgajā darba tirgū.

Šo iemeslu dēļ šobrīd par profesionālās izglītības attīstības prioritāti ir kļuvusi darba vidē balstītu mācību (turpmāk- DVB) īstenošana, jo tā Eiropas Savienības mērogā ir atzīta par vienu no labākajiem veidiem, kādā ieinteresēt audzēkni iestāties profesionālajā izglītībā, motivēt apgūt profesionālo kvalifikāciju, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. DVB ir izglītības procesa sastāvdaļa, kas paredz vismaz 50% no mācību laika pavadīt uzņēmumā.

Projekta mērķis: piedāvāt audzēkņiem īstenot DVB starptautiskā darba vidē un pedagogiem gūt praktisku pieredzi DVB organizēšanā un dažādu sadarbības formu attīstīšanā ar uzņēmumiem un sociālajiem partneriem. Projektā piedalījās 42 audzēkņi un 9 pedagogi, kā arī 6 pavadošās personas. 7 audzēkņi no Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas devās uz Portugāli un 6 uz Itāliju, 7 audzēkņi no datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas devās uz Kipru un 5 uz Portugāli, 12 audzēkņi no Dizaina un mākslas nodaļas- uz Itāliju un 8 uz Portugāli, un 3 audzēkņi no Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas devās praksē uz Austriju. Projektā tika organizētas 9 pedagogu personāla mobilitātes uz Itāliju, Somiju, Norvēģiju. Audzēkņu prakses ir 28 dienu garas, bet pedagogu pieredzes apmaiņas programmas- 5 dienas. 

Mobilitātes projektu papildu mērķi ir:

1)nostiprināt profesionālās zināšanas un paplašināt projekta dalībnieku nodarbinātības spējas;

2)veicināt viņu personīgo izaugsmi;

3)uzlabot svešvalodu prasmes;

4)veicināt starpkultūru izpratni;

5)palielināt motivāciju turpmākai dalībai projektos;

6)nostiprināt motivāciju pedagoģiskajam darbam un palielināt ikdienas darba gandarījumu.

Audzēkņi, pedagogi un pedagoģiskie darbinieki, piedaloties starptautiskā projektā, nodibinot jaunus kontaktus un nostiprinot esošos, uzlabojot svešvalodu un profesionālās prasmes, veicina Ogres tehnikuma internacionalizāciju, uzlabo mācību kvalitāti, veicina inovācijas un sadarbību starp izglītības iestādi un darba devējiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Projekta termiņš:1.09.2021.-31.08.2023.

Projekta finansējums:EUR 161 039

Projekta partneri:

EPD – European Projects Development Unipessoal Lda (Portugāle)

BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (Austrija)

OSAO Edu Ltd.

KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE UNDERVISNINGSSTED MAURITS HANSEN

Skillman Secretariat

SHIPCON LIMASSOL LIMITED

Instituto di Istruzione Superiore “Alfredo Panzini”

  1. gada 31.augustā noslēdzās mobilitātes projekts Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000007027, kura laikā tika īstenotas 73 mobilitātes:

– 10 dalībnieki pārstāvēja Ogres tehnikumu  profesionālo prasmju konkursos Itālijā, Norvēģijā un Igaunijā;

– 10 darbinieki ieguva zināšanas un papildināja profesionālās prasmes darba ēnošanas aktivitātēs tādās valstīs kā Portugāle, Itālija, Norvēģija, Somija un Zviedrija;

–  39 audzēkņi papildināja savas profesionālās prasmes starptautiskos uzņēmumos Itālijā, Portugālē, Austrijā un Kiprā;

– 14 pavadošās personas uzraudzīja projekta dalībniekus mobilitāšu laikā.

 

 

Projekta īstenošanas laikā sasniegti noteiktie mērķi:

–   realizētas vairāk audzēkņu mācību prakses mobilitātes un pedagogu pieredzes apmaiņas kā projekta plānošanas procesā tika plānots;

–  projekta dalībnieki uzlaboja svešvalodas zināšanas;

– audzēkņi ieguva plašāku redzējumu nākotnes karjeras iespējām, ieguva motivāciju turpināt mācīties izvēlētajā profesijā un guva papildu motivāciju turpmāk piedalīties šādos projektos.

Turklāt gan audzēkņi, gan pedagogi – projekta dalībnieki – uzlaboja prasmes un kompetences, kas veicina viņu personīgo izaugsmi (piemēram, patstāvību, spēju sevi organizēt, pašpārliecinātību, utt.). OT pedagogi savukārt, apmeklējot izglītības iestādes un uzņēmumus, bagātināja savu pieredzi un spēs ar to papildināt OT mācību procesu. Visi projekta dalībnieki guva padziļinātas zināšanas ne tikai par uzņemošās valsts specifiku, bet par dzīvi Eiropā kopumā, tādējādi stiprinot savu Eiropas pilsoniskuma un identitātes izjūtu.

portugale
Prezentācijas par Portugāli
prakses prezentācija_Meitenes_CY
Prezentācija par Kipru
italija
Prezentācijas par Itāliju