Innovative digital approaches in learning environment in European schools

Nosaukums:Innovative digital approaches in learning environment in European schools”(InDIG), Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000027689

Projekta apraksts: 

Projekta mērķis ir samazināt skolēnu skolas apmeklējumu kavējumus, palielinot viņu interesi par mācību priekšmetiem, kas saistīti ar IT un STEAM jomu. Projekta laikā audzēkņiem veidosies labāka izpratne par dažādiem digitālajiem rīkiem, tiks uzlabotas personīgās prasmes un kritiskā domāšana, kā arī apskatītas tādas tēmas kā sociālie mediji, 3D tehnoloģijas un programmēšana. 

Projekta īstenošanas periods: no 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Projekta finansējums: EUR 238 333,00 

Projekta partneri:

1) Ogres tehnikums (Latvija)

2) Association scientia nova kavadarci (Ziemeļmaķedonija);

3) Escola secundária da ribeira grande (Portugāle);

4) Agrupamento de escolas camilo castelo branco (Portugāle);

4) Ibrahim kozacioglu ortaokulu (Turcija);

5) Javna ustanova učilište “Centar Izvrsnosti Splitskodalmatinske Županije” stanova za obrazovanje odraslih (Horvātija);

6) Metis genclik ve spor kulubu dernegi (Turcija).

 

1. Turcija (Izmira) 

Pirmā projekta partneru sanāksmes tikšanās notika no 2022.gada 10.janvāra līdz 11.janvārim Turcijā, Izmirā. Šajā mobilitātē Ogres tehnikumu pārstāvēja projektu vadītājas Anete Ozola un Monta Bergmane. Sanāksmes laikā tika izstrādāts detalizēts plāns projekta pirmajam gadam. Projekta koordinators iepazīstināja dalībniekus ar projektu. Partneri noteica un pārrunāja pienākumus un paredzamo projekta rezultātu kvalitāti, termiņus un mobilitātes datumus.

 

 

2. Portugāle

No 2022.gada 2.maija līdz 6.maijam tika organizēta pirmā mācību aktivitāte Portugālē, Porto. Mobilitātes tēma “Tīmekļa rīki svešvalodu apguvei”. Šajā mobilitātē Ogres tehnikumu pārstāvēja pedagoģe Aļona Lukašenoka un lietvede Maija Ermansone, kā arī 4 audzēkņi – Annija Kļaviņa, Jānis Valters Gaigals, Megija Čerikova un Nils Janelsiņš. 

Projekta dalībniekus ļoti sirsnīgi uzņēma projekta vadītāji, dalībnieki un arī skolēni no Camilo Castelo Branco skolas, kurā notika dažādi semināri. Projekta vadītāji organizēja ekskursijas pa skolu un Vila Nova de Famalicão pilsētu, kurā dalībnieki dzīvoja. 

Projektā notika divi semināri, kuros dalībnieki iemācījās lietot dažādas mācību lietotnes, piemēram, “Blooket”, “Mentimeter”, ar ko mācību process kļūst interesantāks un vienkāršāks. 

Otrajā dienā visi dalībnieki prezentēja sevi un savas izglītības iestādes – arī Ogres tehnikuma audzēkņiem bija lieliska iespēja pastāstīt par savu tehnikumu.    

Dalībnieki apciemoja tādas pilsēta kā Gimarainša, Braga, Portu un Povoa de Varzim.

3. Ziemeļmaķedonija

Trešā tikšanās notika no 2022.gada 26.jūnija līdz 30.jūnijam Kavadarci, Ziemeļmaķedonijā. Šajā mobilitātē Ogres tehnikumu pārstāvēja projektu vadītājas Baiba Visocka un Monta Bergmane. Mobilitātes tēma “Inovatīvas mācīšanas/mācīšanās pieejas, integrējot bloku kodēšanu ar Micro:bit, interaktīviem OER un e-mācībām”. Projekta dalībnieki piedalījās seminārā “Moodle – izpratne par pašreizējo e-mācību un jauktās izglītības tendenču nozīmi izglītībā”, kā arī mācību sesijā par dažādiem mūsdienīgiem informāciju tehnoloģiju rīkiem, kurus var turpmāk pielietot izglītībā. Dalībnieki apmeklēja galvaspilsētu Skopji, Matkas kanjonu un Vrelo alu. Mācību vizīte apmeklēja Mātes Terēzes dzimšanas vietu un Mātes Terēzes piemiņas namu. Dalībnieki iepazinās ar metodiku, kā veidot nodarbības, pielietojot interaktīvus video un rīkus.

4. Latvija 

No 2022.gada 26.septembra līdz 30.septembrim Ogres tehnikums uzņēma projekta partnerus Latvijā. Šajā mobilitātē Ogres tehnikumu pārstāvēja Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja Sigita Jasinska, projektu vadītājas Anete Ozola un Baiba Visocka, kā arī Ogres tehnikuma audzēkņi – Artis Slenģis, Laura Lāsma Robežniece, Rinalds Sardiko, Jānis Valters Gaigals, Megija Čerikova.

Projekta dalībniekus Ogres tehnikumā sagaidīja interešu izglītības audzēkņi ar priekšnesumiem, kā arī visiem bija iespēja iepazīties ar  tehnikuma infrastruktūru  – tas radīja lielu interesi gan par Ogres tehnikumā piedāvātajām mācību programmām, gan par praktisko mācību procesu. 

Otrajā mobilitātes dienā projekta dalībnieki darbojās vairākās Ogres tehnikuma pedagogu un audzēkņu organizētās meistarklasēs, kā, piemēram, profesionālo mācību priekšmetu pedagoga Armanda Puča organizētā meistarklase par  3D animāciju veidošanu. Meistarklases ietvaros projekta dalībniekiem bija iespēja pašiem līdzdarboties 3D animāciju veidošanas procesā, izmantojot dažādās programmas, kā arī apgūt jaunas zināšanas par 3D animāciju veidošanu. Otro meistarklasi nodrošināja profesionālo mācību priekšmetu pedagoģe Dace Runča un Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi Artis Slenģis un Rūta Jaunzema. Meistarklases ietvaros projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar 3D produkta dizaina veidošanas specifiku un pamatprincipiem, kā arī pamatprincipiem 3D izmantošanai grafiskajā dizainā.  Projekta dalībniekiem bija iespēja klātienē redzēt 3D printera darbības principus, kā arī pašiem praktiski izveidot 3D elementu. Trešo meistarklasi nodrošināja uzņēmuma “AlienWorx” pārstāvis Kristians Timma, kurš iepazīstināja ar dažādu 3D printeru atšķirībām, jaunākajām tehnoloģijām 3D printēšanā un modelēšanā. Projekta dalībniekiem bija iespēja klātienē apskatīt dažādus 3D printerus, gan arī 3D printēšanas gala rezultātus – produktus.

Mobilitātes laikā dalībnieki bija iespēja iepazīt Rundāles pils ansambli – izcilāko baroka un rokoko arhitektūras pieminekli Latvijā, kurš 2021.gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas Nacionālajā sarakstā, kā arī piedalīties komandas saliedēšanās spēlē “Lasertag”, kur dalībnieki tika sadalīti internacionālās komandās, tādējādi rosinot projekta dalībniekus sadarboties un komunicēt savā starpā, apsverot spēles stratēģiju, un apmeklēt interaktīvu COS MOS muzeju, kur dalībnieki pieredzēja dažādas optiskās ilūzijas ar 3D elementiem, Ogres centrālo bibliotēku (jaunajā Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā veiksmīgi ir īstenoti centieni apvienot ilgtspējības risinājumus).

5. Latvija

No 17.oktobra līdz 18.oktobrim Ogres tehnikumā norisinājās projekta partneru sanāksme, kurā piedalījās divi dalībnieki no katras dalībvalsts. Sanāksmes galvenais mērķis bija pārrunāt jautājumus par jau aizvadītajām projekta aktivitātēm, intelektuālo rezultātu izstrādi un termiņiem.. 

Sanāksmes laikā tika diskutēts par līdz šim sasniegtajiem projekta mērķiem un rezultātiem, plānotas nākamās projekta aktivitātes, pārrunāti finanšu jautājumi.

Lai iepazītu Latvijas kultūru un vēsturi, sanāksmes dalībniekiem bija iespēja vairāk uzzināt un izzināt Vecrīgu, apmeklēt Rīgas Jūgendstila muzeju, kurš ir vienīgais Baltijas valstīs, kas veltīts jūgendstila kultūrvēsturiskajam mantojumam, kā arī Rīgas Biržas mākslas muzeju.

6. Horvātija

Ceturtā tikšanās notika no 2022. gada 28. novembra līdz 4. decembrim Splitā, Horvātijā. Šajā mobilitātē Ogres tehnikumu pārstāvēja projektu vadītāja Baiba Visocka, pedagoģe Aļona Lukašenoka, un lietvede Maija Ermansone. Mobilitātes tēma “Digitālās vides radīšana potenciāli apdāvinātu bērnu un jauniešu izglītošanai”.

Projekta dalībnieki apmeklēja Ekselences centru, Splitas 3. ģimnāziju, kur tika iepazīstināti ar ekselences centra darbību skolas ietvaros, ieguvumiem mācību procesā, Horvātijas mācību sistēmu, notika vairākas prezentācijas par apdāvinātu bērnu mācību iespējām skolā un ārpus klases aktivitātēs. 

Dalībnieki apmeklēja Splitas vecpilsētu, iepazina kultūras īpatnības, pilsētas vēsturi, kā arī bija vienreizēja iespēja pabūt Horvātijas UNESCO mantojumā iekļautajā pilsētā Trogirā, redzēt Kliss cietoksni, kā arī vietējo ģimenes uzņēmumu Stella Croatica Split. 

Ogres tehnikuma pārstāvji piedalījās ENTER konferencē “Digitālo tehnoloģiju izmantošana mācību procesos un prezentēja tēmu “Ogres tehnikuma loma potenciāli apdāvinātu audzēkņu prasmju attīstīšanā”.