INT-WBL

 

Nosaukums:  Veicinot starptautiskās darba vidē balstītas mācības (INT-WBL) Nr. 2020-1-LV01-KA116-077248

Projekta apraksts: Latvijā (un arī visā Eiropā) aizvien vairāk trūkst kvalificēta darba spēka. Visvairāk darba spēka trūkumu izjūt nozares ar augstu vidējās kvalifikācijas darbavietu īpatsvaru (būvniecība, apstrādes rūpniecība, tirdzniecība, transports un uzglabāšana, mežsaimniecība u.c.). Latvijas konkurētspēju globālā mērogā veicina izglītota un kvalificēta darba spēka sagatavošana un investīcijas cilvēkkapitālā, kā arī sabiedrības vēlme izglītoties un iekļauties mainīgajā darba tirgū.

Šo iemeslu dēļ šobrīd par profesionālās izglītības attīstības prioritāti ir kļuvusi darba vidē balstītu mācību (turpmāk- DVB) īstenošana, jo tā Eiropas Savienības mērogā ir atzīta par vienu no labākajiem veidiem, kādā ieinteresēt audzēkni iestāties profesionālajā izglītībā, motivēt apgūt profesionālo kvalifikāciju, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. DVB ir izglītības procesa sastāvdaļa, kas paredz vismaz 50% no mācību laika pavadīt uzņēmumā. 

Projekta mērķis: piedāvāt audzēkņiem īstenot DVB starptautiskā darba vidē un pedagogiem gūt praktisku pieredzi DVB organizēšanā un dažādu sadarbības formu attīstīšanā ar uzņēmumiem un sociālajiem partneriem. Projektā piedalīsies 93 audzēkņi un 10 pedagogi, kā arī 7 pavadošās personas. Plānots, ka 20 audzēkņi no Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas dosies uz Itāliju un Portugāli, 17 audzēkņi no datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas dosies uz Maltu, 35 audzēkņi no Dizaina un mākslas nodaļas- uz Spāniju, un 21 audzēknis no Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas dosies praksē uz Somiju, Franciju un Horvātiju. Projektā paredzēts organizēt 6 pedagogu personāla mobilitātes Austrijā, divu – Francijā un vēl divu – Itālijā. Audzēkņu prakses tiek plānotas 28 dienu garas, bet pedagogu pieredzes apmaiņas programmas- 5 dienas. 

Mobilitātes projektu papildu mērķi ir:

1)nostiprināt profesionālās zināšanas un paplašināt projekta dalībnieku nodarbinātības spējas;

2)veicināt viņu personīgo izaugsmi;

3)uzlabot svešvalodu prasmes;

4)veicināt starpkultūru izpratni;

5)palielināt motivāciju turpmākai dalībai projektos;

6)nostiprināt motivāciju pedagoģiskajam darbam un palielināt ikdienas darba gandarījumu. 

Audzēkņi, pedagogi un pedagoģiskie darbinieki, piedaloties starptautiskā projektā, nodibinot jaunus kontaktus un nostiprinot esošos, uzlabojot svešvalodu un profesionālās prasmes, veicinās Ogres tehnikuma internacionalizāciju, uzlabos mācību kvalitāti, veicinās inovācijas un sadarbību starp izglītības iestādi un darba devējiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Projekta termiņš:1.09.2020.-28.02.2023.

Projekta finansējums:EUR 263 517,00

Projekta partneri:

EPD – European Projects Development Unipessoal Lda (Portugāle)

Future Focus Ltd (Malta)

TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. (Spānja)

Obrtna tehnicka skola (Horvātija)

BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH (Austrija)

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Somija)

Audzēkņu prakses prezentācijas:

Prezentacijas_Malta
Prezentācijas: Malta
Horvātija
Prezentācijas: Horvātija
Our trip to Italy
Prezentācijas: Itālija
Erasmus prezentācija
Prezentācijas: Portugāle