Intelligent printing, flexible and organic electronics Excellence” (INFINITE)

Projekta nosaukums: Intelligent printing, flexible and organic electronics Excellence (INFINITE).

Projekta numurs: 101143955, ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE

Projekta mājaslapa: https://infinite-training.eu/

Projekta īstenošanas periods: 2024. gada 1. marts – 2028. gada 29. februārim.

Projekta mērķis: veicināt reģionālo izaugsmi, inovācijas un sociālo iekļaušanu, vienlaikus attīstot starptautisku sadarbību, lai dalītos zināšanās un sekmētu progresu. Salāgojot ar Erasmus+ programmas mērķiem, INFINITE mērķis ir sasniegt profesionālās izglītības izcilību, izmantojot efektīvu mācīšanas un mācīšanās praksi, sadarbību un partnerības, kā arī atbilstošu pārvaldību un finansējumu.

Uzlabojot profesionālo izglītību un veicinot sadarbību starp izglītību, pētniecību un rūpniecību, projekts risinās mainīgās prasmju prasības, nodrošinās kvalitatīvas nodarbinātības iespējas un sekmēs inovatīvu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomiku. Izmantojot zināšanu un starpdisciplināru prasmju apmaiņu, projekta konsorcija mērķis ir izveidot saskaņotu profesionālās izglītības sistēmu Eiropā, atbalstīt darbinieku mobilitāti un stiprināt drukātās, elastīgās un organiskās elektronikas nozari.

Projekta uzdevumi: jaunu talantu attīstība, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana industrijā, izveidojot Profesionālās izglītības izcilības centrus.

Projekta partneri: INFINITE īstenošanā iesaistītas astoņas partnervalstis, kuras pārstāv gan izglītības iestādes, gan uzņēmumi un asociācijas:

Vācija:

Uzņēmums – Organic Elektronics Saxony management Gmbh (projekta koordinators)

Profesionālās izglītības iestāde- Ausbildungsverbund Olefinpartner Gmbh (partneris)

Augstskola – Home Hochschule Merseburg (asociētais partneris)

Universitāte  – Hochschule fuer Technik und Wirtschaft Dresden (asociētais partneris)

Universitāte – Hochschule fur Technik Wirtschaft un Kultur Leipzig (asociētais partneris)

Universitāte – Technische Universitat Dresden (asociētais partneris)

Spānija:

Asociācija – Asociacion Cluster de  Impresionfunkcional y Advitiva (partneris)

Skola- SALES Salesianos Pamplona (partneris)

Institūts – Universidades de la Comunidad Foral de Navarra (asociētais partneris)

Universitāte – UPNA-Universidad pública de Navarra (asociētais partneris)

Somija:

Pētniecības centrs – VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (partneris)

Universitāte –  OAMK Oulu University of Applied Sciences (partneris)

Profesionālās izglītības iestāde – OSAO Koulutuskuntayhtyma (partneris)

Latvija:

Asociācija – Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) (partneris)

Profesionālās izglītības iestāde – Ogres tehnikums (partneris)

Igaunija:

Asociācija- Eesti Elektroonikatööstuse Liit/ The Estonian Electronics Industries Association  (asociētais partneris)

Francija:

Asociācija – The French Association of Printed Electronics (AFELIM) (asociētais partneris)

Portugāle:

Pētniecības centrs- Centitvc – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes (asociētais partneris)

Grieķija:

Pētniecības centrs – Hellenic Organic & Printed Electronics Association (HOPE-A) (asociētais partneris)

Kopējais projekta finansējums: 4 761 495.00 EUR, t.sk. maksimālais ES finansējums 3 809 196.00 EUR

Ogres tehnikuma finansējums: 332 396.00 EUR, t.sk. maksimālais ES finansējums 265 917.00 EUR