Ikšķiles novada Uzņēmēju biedrība rīko sanāksmi Ogres tehnikumā

5.oktobrī Ogres tehnikumā (OT) tikās Ikšķiles, Ogres un Kokneses novadu uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji.

Ikšķiles novada pašvaldību sanāksmē pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Saratovs, Attīstības nodaļas vadītāja Dina Varslavāne, Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna. No Ogres novada pašvaldības sanāksmē piedalījās Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte, bet no Kokneses novada pašvaldības – izpilddirektors Ilmārs Klaužs.

Ikšķiles novada Uzņēmēju biedrības ikmēneša sanāksme šoreiz norisinājās neierastā vietā un formātā.

"Šīs tikšanās iniciatori esam mēs - Ikšķiles novada Uzņēmēju biedrība. Daži no mūsu novada uzņēmējiem jau sadarbojas ar Ogres tehnikumu, īstenojot darba vidē balstītas mācības, tajā skaitā arī atpūtas komplekss "Turbas". Vēlamies šo iespēju piedāvāt arī pārējiem uzņēmējiem. Uzņēmēji ir ieinteresēti iegūt kvalificētus speciālistus, un Ogres tehnikums spēj tādus sagatavot, jo šai profesionālās izglītības iestādei ir ļoti laba materiālā bāze, pedagogi un veiksmīga sadarbība ar uzņēmējiem, īstenojot darba vidē balstītu izglītību. Ne mazāk svarīgas ir pieaugušo izglītības iespējas, kādas piedāvā Ogres tehnikums," norāda Ikšķiles novada Uzņēmēju biedrības priekšsēdētājs, atpūtas kompleksa "Turbas" īpašnieks Kaspars Bramanis.

OT direktore Ilze Brante iepazīstināja uzņēmējus ar tehnikuma pieredzi darba vidē balstītu mācību organizēšanā un iespējām tajās iesaistīties.

"Lai uzņēmēji varētu piedalīties ESF projektā "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos", viņiem jānoslēdz līgums ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, jānoslēdz darba vidē balstītu mācību līgums ar profesionālās izglītības iestādi un audzēkni. Līguma slēgšanas brīdī uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro, kā arī prakses vadītājam jābūt pedagoģiskajai izglītībai vismaz 36 stundu apjomā," skaidro I.Brante.

Par darba vidē balstītu mācību īstenošanu uzņēmējs no projektam atvēlētā finansējuma var saņemt 270 EUR mēnesī par vienu audzēkni. Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augustam.

OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa informēja uzņēmējus un pašvaldības pārstāvjus par pieaugušo izglītības iespējām, ko nodrošina tehnikums.

Šogad OT izveidots Pieaugušo izglītības centrs, kas īsteno nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi, bezdarbnieku apmācību sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, kā arī pedagogu tālākizglītību.

No 5.oktobra līdz 6.novembrim notiek to personu pieteikšanās, kuras vēlas izglītoties projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". "Ja grupā pieteiksies vairāk dalībnieku, nekā spējam uzņemt, tad Ogres tehnikuma mājas lapā var iepazīsties ar atlases kritērijiem, kuriem pretendentiem ir priekšrocības tikt uzņemtiem," norāda B.Liepiņa. "Mācību maksu 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, bet 10% ir strādājošā līdzfinansējums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu mācības ir bez maksas.”

Sanāksmes turpinājumā tās dalībnieki devās ekskursijā pa Ogres tehnikumu, lai apskatītu kabinetus, laboratorijas un mācību angāru. Pēc iepazīšanās ar OT uzņēmēji tikās ar Attīstības finanšu institūcijas ALTUM Rīgas reģiona vadītāju Diānu Karacejevu, kura informēja par aktuālākajām atbalsta iespējām uzņēmējiem - dažādiem finanšu instrumentiem, kas paredzēti augošiem uzņēmumiem, kā arī lauksaimniekiem.