Datorzinātnes un elektronika

Nodaļas vadītājs

Pēteris Bitāns
Pēteris Bitāns
Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītājs

Grupu audzinātāji

Gunta Āmane
Gunta Āmane
1ET; 2ET; 3ET; 4ET; 2DT-1; 2DT-2; 3DT-1; 3DT-2; 4DT-1; 4DT-2 grupu audzinātāja
Anita Stikute
Anita Stikute
1DT-1; 1DT-2; 2MG; 3MG; 3ND; 3MO-1; 3MO-2; 3SM; 4MH grupu audzinātāja