Infrastruktūra

Mācību korpuss 

Mācību korpusa pārbūve pabeigta 2015. gadā. Mācību korpusā ir labiekārtotas mācību klases, darbnīcas un laboratorijas profesionālo prasmju apguvei (elektronikas mācību laboratorijas, zīmētavas, gleznotavas, mācību darbnīca foto un video prasmju apguvei, mācību virtuves). Mācību klases, darbnīcas un laboratorijās ir aprīkotas ar mūsdienīgām iekārtām un aprīkojumu, kas nepārtraukti tiek atjaunots un papildināts.

Būvniecības periods: 2014. gada marts – 2015. gada decembris
Ieguldītie finanšu līdzekļi: 5 667 498.00 EUR

Mācību angārs

Mācību angārs ir jaunbūve mežsaimniecības, spēkratu mehāniķu un kokapstrādes profesionālo mācību priekšmetu īstenošanai. Mācību angārā ar atbilstošu aprīkojumu ir
kokapstrādes darbnīcas, remontdarbnīcas meža mašīnu un motorinstrumentu remontam, simulatori prasmju apguvei darbam ar meža mašīnām, ir meža mašīnas, iekārtots
motorinstrumentu parks profesionālo prasmju apguvei un motorzāģu un krūmgriežu vadītāju apliecības iegūšanai.

Būvniecības periods: 2014. gada marts – 2015. gada decembris
Ieguldītie finanšu līdzekļi: 3 364 977.00 EUR

Multifukcionālā halle

Multifunkcionālā halle sastāv no sporta zāles 840 m 2 , trenažieru zāles 80 m 2 , aerobikas zāles 60 m 2 , ir atbilstošas ģērbtuves un dušu telpas.
Multifunkcionālajā hallē tie nodrošināts kvalitatīvs mācību process sportā, organizētas dažāda līmeņa sacensības un kultūrizglītības pasākumi, kā arī ir iespējams apmeklēt dažādus sporta un interešu izglītības pulciņus.

Būvniecības periods: 2018. gada novembris – 2020. gada februāris.
Ieguldītie finanšu līdzekļi: 2 795 132.39EUR

Dienesta viesnīca

Dienesta viesnīcas istabas veidotas kā moderni divvietīgi numuri, ar virtuvi un labierīcības telpām uz katrām divām istabām. Virtuvēs ir pannas un katli, ēdienu pagatavošanai, kā arī labierīcības telpas ir nodrošinātas ar nepieciešamajiem higiēnas līdzekļiem. Dienesta viesnīcā ir telpa velosipēdu novietošanai un apģērbu mazgāšanai, kā arī žāvēšanai.

Būvniecības periods: 2017. gada novembris – 2018. gada decembris
Ieguldītie finanšu līdzekļi: 2183352.34 EUR