Administratīvais darbs

Nodaļas vadītājs

Pēteris Bitāns
Pēteris Bitāns
Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītājs

Grupu audzinātāji

Tatjana Skābarde
Tatjana Skābarde
1GR; 2GR; 3GR; 4GR; 1KL; 2KL; 4KL; 4MD-1; 4MD-2 grupu audzinātāja