Administratīvais darbs

Nodaļas vadītājs

Sanita Šerpa
Sanita Šerpa
Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja

Grupu audzinātāji

Tatjana Skābarde
Tatjana Skābarde
1GR, 2GR, 3GR, 4GR 1KL, 2KL, 3KL, 4KL grupu audzinātāja