Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

Nodaļas vadītāja

Ineta Rumpētere
Ineta Rumpētere
Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja

Grupu audzinātāji

Gunita Bogdanova
Gunita Bogdanova
1EP, 2EP, 3EP, 4EP, 1VP, 2VP, 3VP, 4VP grupu audzinātāja