Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

Nodaļas vadītāja

Ineta Rumpētere
Ineta Rumpētere
Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja

Grupu audzinātāji

Gunita Bogdanova
Gunita Bogdanova
1EP, 3EP-1; 3EP-2; 4EP; 1VP; 3VP; 4VP; 4RD; 4ID grupu audzinātāja
Iveta Rutka
Iveta Rutka
1MG; 1ND; 2MG; 2ND; 2MO-1; 2MO-2; 2EP; 2VP grupu audzinātāja