Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

Ineta Rumpētere
Ineta Rumpētere
Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja

Atvērto durvju dienas viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļā

11.05.2021

Atvērto durvju dienas viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļā