Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

Nodaļas vadītāja

Ineta Rumpētere
Ineta Rumpētere
Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja

Grupu audzinātāji

Gunita Bogdanova
Gunita Bogdanova
2EP-1; 2EP-2; 3EP; 4EP; 2VP; 3VP; 4VP; 3RD; 3ID grupu audzinātāja
Iveta Rutka
Iveta Rutka
1MG; 1ND; 1MO-1; 1MO-2; 1EP; 1VP grupu audzinātāja