Ogres tehnikums sadarbībā ar Ogres, Ikšķiles un Kokneses novadu pašvaldībām veicina pieaugušo izglītību

Pieaugušo izglītības sistēma ir slēpts resurss, kuru profesionāli izvērtējot un attīstot, iespējams veicināt valsts izaugsmi. Kādiem jābūt izglītības iestāžu piedāvājumiem, lai iedzīvotāji ieinteresētos?

2017.gada 22.augustā Rīgā notika Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” profesionālās izglītības iestāžu administrācijas pārstāvju profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Labās prakses piemēri pieaugušo izglītības īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs”, kurā savā pieredzē dalījās arī Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante un Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna.

 

Ogres tehnikums pieaugušo izglītības jautājumus risina ikdienā, piedāvājot daudzveidīgas iespējas pieaugušo izglītībā.

2017.gada 16.augustā noslēdzās profesionālās izglītības iestāžu pieteikšanās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” par piedalīšanos izglītības iestāžu atlasē pieaugušo izglītības īstenošanā:

  • būvniecības;
  • kokrūpniecības;
  • elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozarē

Profesionālās izglītības iestādes iesniedza savus pieteikumus, piedāvājot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas augstākminētajās nozarēs. Šo projektu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra un tas tiek īstenots ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, tāpēc I.Brante uzsvēra, ka “Jābūt ļoti ciešai saiknei starp profesionālās izglītības iestādi, pašvaldību un nozares uzņēmējiem. Tā ir trīspusēja sadarbība,” viņa norāda. Katrā pašvaldībā tiek deleģēts speciālists, kurš ir atbildīgs par pieaugušo izglītību.

Šogad 2017.gada 17.maijā OT paplašinātajā konventa sēdē Ogres, Ikšķiles un Kokneses novada vadības pārstāvji informēja konventa pārstāvjus un dalībniekus par nepieciešamo nozarē strādājošo profesionalitātes pilnveidi savā novadā.

A.Jankuna pozitīvi vērtē Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kas paver iespējas arī vietējiem uzņēmējiem attīstīties un pilnveidoties.

Evija Papule, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore, uzsvēra, ka aktuāli ir valstī attīstīt pieaugušo izglītību, izmantojot ar Eiropa Reģionālās attīstības fonda finansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu modernizētos profesionālās izglītības kompetences centrus, kuri atrodas visos Latvijas reģionos un kuros ir atjaunota infrastruktūra, iegādātas modernas tehnoloģijas, uzstādīts mūsdienīgs aprīkojums.

Jautājums par pieaugušo izglītības attīstīšanu ir vienlīdz aktuāls Ekonomikas, Labklājības un Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvjiem, jo 2016.gada 8.jūlijā tika nodibināta trīs ministru Nodarbinātības padome, lai nepieciešamās pārmaiņas darba tirgū veiktu saskaņoti sadarbojoties visām trīs ministrijām.

E.Papule aicināja katru sniegts savus priekšlikumus profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības attīstībai. “Mēs šobrīd esam atvērti visādām idejām,” sacīja E.Papule.

Lai Latvijā apmierinātu darbaspēka pieprasījumu visās nozarēs, profesionālajās skolās gadā būtu jāuzņem 22 000 audzēkņu, bet pat dzimstības līmenis valstī ir zemāks par šo skaitli. 2016.gadā Latvijā piedzimuši ap 20 000 bērnu.

“Ar jauniešiem šo te darbaspēka deficīta caurumu aizlāpīt nav iespējams. Tas nozīmē, ka darba tirgus skatam jāvēršas uz pieaugušajiem,” tā seminārā bilda Valsts Izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals, uzsverot arī to, ka jau esošajiem darbiniekiem ir jāiemācās strādāt labāk, paaugstinot darba produktivitāti. Šobrīd Latvijā šis cipars nav iepriecinošs – tie ir 43 procenti no vidējās darbaspēka produktivitātes Eiropā. Ir nozares, kur šis rādītājs ir vēl zemāks! Bez strādājošo kvalifikācijas celšanas situācija nemainīsies.

Pieaugušo iedzīvotāju izglītības jautājums ir ļoti nozīmīgs arī Ekonomikas ministrijai. Jānis Salmiņš, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors, runājot par iespējām, ko mainīt valsts ekonomikā, piedāvāja veicināt valsts izaugsmi, vairāk orientējoties uz jaunām tehnoloģijām, inovācijām un ražošanas efektivitāti ar mērķi spēt savus produktus par daudz lielāku cenu tirgot ārzemēs, gūstot lielākus ienākumus un ceļot Latvijas iedzīvotāju labklājību. To nevar paveikt bez izglītotiem darbiniekiem, kas spēj saražot produktus ar augstu pievienoto vērtību.

Semināra otrajā daļā, strādājot četrās darba grupās, profesionālās izglītības iestāžu administrācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Valsts izglītības satura centra pārstāvji, kuru domu apmaiņai ir būtiska nozīme, lai Latvija nezaudētu konkurētspēju pārējo Eiropas valstu vidū, apkopoja esošās problēmas, meklēja šķēršļus, kuri kavē pieaugušo izglītības programmu īstenošanu, un dalījās savā pozitīvajā pieredzē.